Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning

I Funka olika möts gäster med egen diagnos, anhöriga och andra experter. Samtalen tar upp hur det är att leva med funktionsnedsättning ur olika vinklar och ger tips som kan underlätta tillvaron.

Dövblindhet

I en serie om dövblindhet ger vi en inblick i hur det kan vara att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi träffar bland annat unga och vuxna med förvärvad dövblindhet, en förälder till ett barn med medfödd dövblindhet och en kommunikationspedagog.
Dövblindhet

Sysselsättning

Vägarna till jobb och sysselsättning kan se olika ut när man har en funktionsnedsättning. Ofta kan man behöva extra stöd och anpassningar för att ett arbete eller studier ska fungera. I en serie poddavsnitt presenteras flera vägar till sysselsättning och vi får möta några som fått hjälp med det.
Olika vägar till sysselsättning

Ork och motivation till förändring

Det krävs motivation och ork för att kunna förändra en situation eller ett beteende. Kan man hjälpa någon att hitta sin inre drivkraft? Och varifrån får man energi när livet känns som tyngst? Vi pratar bland annat med psykologer och föräldrar till barn med funktionsnedsättning som delar med sig av sina tips och erfarenheter.
Lyssna på serien om ork och motivation

Trotssyndrom

Trotssyndrom är vanligt hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd. Kännetecken på trots är bland annat olydnad, aggressivitet och svårigheter att anpassa sig till sociala regler och normer. I två program tar vi reda på vad trotssyndrom är och vilken effekt föräldraträningsprogram kan ha.
Lyssna på serien Trotssyndrom

Annorlunda perception

Att vara över- eller underkänslig för sinnesintryck är vanligt vid autism. I två program tar vi reda på hur det är att ha en annorlunda perception, eller intrycksallergi som det också kallas. Vi får också tips och strategier på hur man kan skärma av överbelastande intryck.
Lyssna på avsnitt om annorlunda perception

Dejtingtips för dig med autism

Det kan vara kul att dejta men också krävande. Att förstå och tolka andra är inte lätt för någon, än mindre om du har autism. Nu finns det en dejtinghandbok för personer med autism. Vi pratar med författarna och en testläsare.
Lyssna på dejtingtips för dig med autism

Bli vuxen med IF

I fyra program får vi möta Sharon, 29 år, och Mattias, 35 år, som har diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vi får följa dem genom skoltiden fram till livet idag. De berättar om vägen till acceptans, utsatthet och vill att alla ska få kunskap om IF för att krossa fördomar.
Lyssna på serien bli vuxen med IF

Kompisar och fritid vid autism

Att ha något att göra på fritiden är viktigt för att må bra, liksom att ha någon att vara med. I två program tar vi upp vilka svårigheter barn med autism kan ha med detta och hur du kan hjälpa dem. Hör psykologen och forskaren Anna Backman.
Lyssna på kompisar och fritid vid autism

Livet på nätet

I dag är i princip alla uppkopplade och mobila skärmar är en del av vår vardag. Vi umgås, roar oss och lär oss genom skärmen. Samtidigt står vissa grupper utanför och för andra kan skärmanvändning bli ett problem. Podden Funka olika har träffat forskare för att ta reda på hur barn och unga påverkas av skärmanvändning och hur personer med funktionsnedsättning använder nätet.
Lyssna på serien Livet på nätet

Våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld än andra barn. För att kunna upptäcka och hjälpa de som utsätts är det viktigt att ha kunskap om våldsutsattheten. 
Lyssna på våld mot barn med funktionsnedsättning

Sällsynta hälsotillstånd

I Sverige lever runt en halv miljon med något sällsynt hälsotillstånd, men varje diagnos är i sig mycket ovanlig. Tillsammans med experter inom genetik, föräldrar och vuxna med egen diagnos tar vi reda på mer om sällsynta hälsotillstånd är och hur det kan vara att leva med.
Lyssna på serien om sällsynta hälsotillstånd

Lek och samspel

Lek är en viktig del i barns utveckling. Genom lek lär sig barnet att visa hänsyn och samspela med andra och nya färdigheter. I två program tar vi upp hur man kan öva på detta med barn som har autism eller intellektuell funktionsnedsättning, som inte ser poängen med att leka och samspela på andras villkor.
Lyssna på serien lek och samspel

Tand- och munhälsa

Problem med mun- och tandhälsa är vanligt hos personer med funktionsnedsättning. Det beror ofta på fel kost och brist i omvårdnaden.
Tandläkarens tips på bättre munhälsa

Autism och annan diagnos

Många med autism har även ytterligare någon diagnos. Runt 25 procent har samtidigt diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) och så många som 40 procent har autism i kombination med adhd. I den här serien fördjupar vi oss i hur det kan vara att ha fler diagnoser, men vi börjar med att gå igenom vad autism är.
Lyssna på serien om autism och adhd eller IF

Ung med IF

En serie om hur det är att vara ung med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, IF. I tre program möter vi Theo och Felix, 18 år, och Filippa, 19 år.
Lyssna på Ung med IF

Språklig sårbarhet

I två avsnitt tar vi upp diagnoser som påverkar förmågan att tala. Selektiv mutism och språkstörning. Vi pratar med föräldrar som berättar hur det fungerar för deras barn och med logopeder om hur man kan jobba med det.
Selektiv mutism och språkstörning i podden Funka olika

Mor- och farförälder

En serie i fyra delar med om att vara mor- och farförälder till barn med funktionsnedsättning. Tillsammans med mor- och farföräldrar, vuxna barn, en kurator och en terapeut pratar vi om sorg, glädje och vilket stöd man själv kan behöva för att vara ett stöd till sitt vuxna barns familj.
Att vara mor- och farförälder

Åldras

Alla människor åldras men beroende på vilka vi är påverkas vi olika mycket. I den här serien börjar vi med att gå igenom vad som händer med oss alla när vi blir äldre för att sedan fördjupa oss i hur olika funktionsnedsättningar påverkar åldrandet.
Lyssna på serien om att åldras

Ungas sexuella hälsa

Sex program om sex. Den här serien har fokus på sexuell hälsa för barn och unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor du som ung kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för dig som förälder att veta.
Ungas sexuella hälsa

Pappor

En serie om pappor. Hur ser det ut i samhället i stort när det gäller ansvar och rollfördelning hos familjer till barn med funktionsnedsättning? Vi pratar med män om hur det är att vara förälder till ett barn med stort omvårdnadsbehov och hur de ser på papparollen, och träffar pappor som håller i pappagrupper.
Lyssna på serien Pappor

Utsatthet

I den här serien pratar vi om brott mot personer med funktionsnedsättning i samhället, och om våldsutsatthet i hemmet. På vilket sätt är risken högre att utsättas om man har funktionsnedsättning, och vilken hjälp finns att få?
Lyssna på serien Utsatthet

Ung med rörelsenedsättning

Hur är det att vara ung med rörelsenedsättning. I tre program pratar Mortatha, 19 år, Ella,18 år och Deema, 16 år, om hur deras liv ser ut. I varje program lär vi känna en av dem lite bättre.
Ung med rörelsenedsättning

Vara partner

Den här programserien tar upp hur det kan vara att leva i en relation där ens partner har någon av diagnoserna autism, adhd eller add.
Tre program om att vara partner till någon med autism eller adhd

Döden

I fyra program tar vi upp temat döden. Hur kan man leva vidare med sorgen när ens barn dör i ung ålder? Och hur planerar man som förälder för att ens vuxna barn med funktionsnedsättning ska klara sig när man själv dör?
Lyssna på serien Döden

Utmanande beteende

Personer med funktionsnedsättning kan ha ett utmanande beteende, såsom att skada sig själv eller andra. Podden Funka olika pratar med beteendeanalytikern Charlotte Scocco om vad det beror på och hur man kan jobba med det. Hör också Malin, vars son har autism, och Jimena som är pedagog på en särskola.
Om utagerande och självskadande beteende

Rörelsenedsättning

Det finns många olika typer av rörelsenedsättning. En del är medfödda, andra uppkommer efter en olycka. I tre avsnitt fördjupar vi oss i vad det kan innebära att ha en nedsatt rörelseförmåga. Vi pratar bland annat med vuxna som lever med det och med föräldrar till barn som fötts med rörelsenedsättning.
Leva med rörelsenedsättning

Sömn

Ungefär åtta av tio personer med funktionsnedsättning har problem med sin sömn. Vad beror det på och vad kan man göra åt det? Vi går igenom hur man kan lära barn att sova bättre och vad man som vuxen kan göra när man lider av sömnproblem. 
Två program om sömn

Toaträning

Alla barn behöver lära sig att gå på toa, men för barn med funktionsnedsättning kan det vara svårare och ta längre tid. I två program tar vi upp toaträning, ett med fokus på kiss och ett med fokus på bajs. 
Toaträning

Prata om funktionsnedsättning

Att sprida kunskap om funktionsnedsättning underlättar livet för den som lever med det. Kunskap är också en förutsättning för att få bra stöd och bemötande. Men hur pratar man med ett barn om hens diagnos, när det är bra att berätta om sin funktionsnedsättning, hur man pratar i skolan och vilka kulturella skillnader som kan finnas i synen på funktionsnedsatta?
Lyssna på prata om funktionsnedsättning

Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada innebär ofta en stor förändring i livet. Både för den som drabbas och för de runtomkring. I den här serien träffar vi personer som lever med förvärvad hjärnskada, och deras närstående. Vi pratar också med en arbetsterapeut och en specialpedagog om vilket stöd som finns att få, för barn och vuxna. 
Tre program om förvärvad hjärnskada

Att få diagnos

Att få besked om funktionsnedsättning påverkar hela livet. Att som förälder få diagnos på sitt nyfödda barn kan vara svårt att hantera, medan en person som får diagnos i vuxen ålder kan tycka att det är skönt att äntligen få hjälp. I tre program tar vi upp hur det kan vara att få diagnos i olika faser i livet.
Att få diagnos

Syskon

I två program pratar vi om hur det är att växa upp med och vara syskon till någon med funktionsnedsättning. Vi pratar med en förälder och en kurator om hur man kan göra för att det ska bli så bra som möjligt för syskonet utan diagnos och med vuxna syskon om hur de påverkats av att växa upp med ett syskon med många behov.  
Vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Kommunikativt och kognitivt stöd

Den här serien tar upp kommunikativt och kognitivt stöd. I det ingår alternativa sätt att kommunicera på och hjälpmedel för att kunna planera och strukturera sin vardag. Vi pratar med en arbetsterapeut, en logoped, med föräldrar till barn med stora stödbehov och med en ung vuxen, som använder hjälpmedel för att klara av sina universitetsstudier.
Kommunikativt och kognitivt stöd

Matvanor

För personer med funktionsnedsättning kan det vara stora problem med mat och ätande. Över 10 procent av alla med en adhd eller autism har också ätstörningsproblematik. För andra grupper, exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning, är fetma och ohälsa ett problem. Varför är det så och vad kan man göra åt det? 
Matvanor

Intellektuell funktionsnedsättning

I fyra avsnitt tar vi upp hur livet kan se ut när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vi börjar i barndomen och slutar i ålderdomen. Vi reder också ut vad IF är i ett faktaavsnitt.
Leva med intellektuell funktionsnedsättning

Stress i utmanat föräldraskap

I den här programserien pratar vi med föräldrar till barn med funktionsnedsättning, föräldrar som har egen diagnos och med psykologer och andra som ger stöd för att minska den stress och oro som kan komma av föräldraskapet.
Stress i utmanat föräldraskap

Sex och samlevnad

I tre avsnitt tar vi upp sex och samlevnad. Ett ämne det finns mycket okunskap och fördomar om när det gäller personer med funktionsnedsättning. Två avsnitt har fokus på rörelsenedsättning och ett på intellektuell funktionsnedsättning. Kan alla ha sex och hur pratar man med sin ungdom om detta känsliga ämne?
Sex och samlevnad

Flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning? I tre avsnitt pratar vi med föräldrar och andra experter om hur det är att leva med personlig assistans, hur man kan förstå smärta hos en som saknar ord och om ät- och sväljsvårigheter (dysfagi) något som drabbar många med flerfunktionsnedsättning. 
Flerfunktionsnedsättning

Ungas röst - ung med npf

Hur är det att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? I samverkan med riksförbundet Attention har vi gjort en samtalsserie med ungdomarna Molly 11 år, Moa 16 år och Smilla 15 år som lever med diagnoserna autism, adhd, språkstörning och PANS/PANDAS. 
Ung med npf-diagnos

Digital delaktighet

En intellektuell funktionsnedsättning innebär ofta att du inte släpps in i det digitala samhället. Men det behöver inte vara så. I två avsnitt får vi höra hur en grupp unga vuxna med IF lärt sig använda datorn och hur det påverkat deras liv. 
Digital delaktighet

Skolfrånvaro

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Tillsammans med en psykolog hör vi en elev som stannade hemma från skolan under långa perioder, och en förälder som kämpat för att få sin son att gå tillbaka till skolan. 
Två program om skolfrånvaro och vad man kan göra åt det

Vara anhörig och nära

Nära och anhöriga till personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina historier för psykologen och terapeuten Christina Renlund.
Att vara vän, syskon, moster och faster

Adhd

En poddserie i sju delar om adhd. Camilla Ekstrand, enhetschef för Adhd-center och Mevelyn Ehrstrand, 25 år som har diagnosen adhd, pratar om symtom och svårigheter vid adhd, hur det påverkar en som person, både positivt och negativ samt vad det finns för stöd för att få livet att fungera bättre.
Sju avsnitt om adhd

Autism utan intellektuell funktionsnedsättning

I tre avsnitt pratar psykologen SvenOlof Dahlgren och Jill C. Faulkner om hur det kan vara att leva med autism, utan intellektuell funktionsnedsättning. Jill fick diagnosen Asperger syndrom som tioåring. Hur kan omvärlden se ut för någon som har autism, vilka fördomar finns det och vad kan omgivningen göra för att stötta? 
Lyssna på serien Autism