Synpunkter och klagomål

Till lättläst

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar eller vill ge beröm.

I första hand ska du vända dig till den mottagning som det gäller. Det kan du göra på flera sätt. Både patient och närstående kan lämna synpunkter. 

 • Du som har bank-id kan lämna dina synpunkter via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Logga in på 1177.se och hitta din vårdgivare under ”Mottagningar”. 
 • Om du inte har bank-id kan du antingen ringa, skriva ett brev eller använda blanketten i foldern "Synpunkter, klagomål och beröm". Du kan lämna brev eller blankett direkt till den mottagning som du har kontakt med. Du kan också posta den. 
  Foldern "Synpunkter, klagomål och beröm"
 • Om du inte har haft kontakt med någon av våra mottagningar kan du skicka synpunkter till ledningen i Habilitering & Hälsa genom att posta brev eller blankett till:
  Habilitering & Hälsa
  Box 170 56
  104 31 Stockholm

Lämna synpunkter anonymt eller för någon annan

Du kan välja att lämna dina synpunkter anonymt. Du behöver inte lämna ditt namn, men om du vill ha ett svar behöver vi få ditt namn och adress eller telefonnummer.
Formulär för anonyma synpunkter

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt  och skicka till oss.

Enkät om upplevelse av habiliteringen

Vi frågar bland annat om delaktighet och om hjälpen är till nytta. Enkäten fylls i digitalt och besvaras vanligen i samband med utvärdering av en insats.

Mer information

Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientvägledaren inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där habiliteringen ingår.
Patientvägledaren

Du kan också vända dig till patientnämndens förvaltning i Stockholms län, som är en fristående och opartisk instans.
Patientnämnden

På 1177.se kan du läsa om andra instanser som tar emot synpunkter eller klagomål på vården. 
Om du inte är nöjd med vården