English - engelska

Apply for habilitation
(Ansök om habilitering)

This is what we can do for you
(Det här kan du få hjälp med)

Who works at Habilitering & Hälsa?
(Vilka jobbar på habiliteringen)

For parents about habilitation
(För föräldrar om habilitering)

For adults with disabilities
(För vuxna med funktionsnedsättning)

Having children and a disability of your own
(Om du har barn och har funktionsnedsättning)

For children and adolescents about habilitation
(För barn och ungdomar om habilitering)

When you turn 18 - come of age
(När du blir myndig)

We want to know what you think
(Vi vill veta vad du tycker)

Community support
(Samhällets stöd, SoL och LSS)

Speech service
(Taltjänst)