Samtyckesblankett

Om du vill att någon person i din omgivning ska ha kontakt med habiliteringen utan att du är med behöver vi ett samtycke från dig. Här hittar du en blankett för det.