Praktisk tjänstgöring för psykologer

Habilitering & Hälsa har ett lokalt program för psykologers praktiska tjänstgöring (PTP) som är ett komplement till Region Stockholms program. Målsättningen är att kunna tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete, utveckla sin professionella identitet och få fördjupad kunskap om övergripande frågor och metoder.

Det lokala PTP-programmet omfattar flera heldagar och programmet består av fyra delar: utbildning, auskultation/praktisk tjänstgöring, handledning och samverkan. 

Psykologisk behandling inom habiliteringen syftar till att förebygga psykiatriska tillstånd och främja god hälsa och funktion i vardagen. Det omfattar psykiska besvär som är kopplade till funktionsnedsättningen, till exempel stress, oro och nedstämdhet. Däremot behandlar vi inte psykiatriska sjukdomar och tillstånd såsom depression eller ångeststörning. Det är primärvårdens och specialistpsykiatrins uppdrag.

Psykologisk behandling som ges inom habiliteringen finns samlat i våra vårdprogram, habiliteringsprogrammen. Programmen bygger på den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Organisation

Tiina Holmberg-Bergman, specialistpsykolog är ansvarig för det lokala PTP-programmet. 

På Region Stockholms webbplats kan du läsa mer om PTP i Region Stockholm och hur du anmäler ditt intresse.

Praktisk tjänstgöring för psykologer (regionstockholm.se)

Publicerad: 2023-08-21

Informationsansvarig: Tiina Holmberg-Bergman