Tema: Sömn

Risken för allvarliga sömnstörningar ökar när man har en funktionsnedsättning men det finns saker man kan göra för att förbättra sömnen. Med nya levnadsvanor, fasta sömnrutiner, psykosocialt stöd och sömnhormon kan både barn och vuxna få välbehövlig återhämtning under natten.

Sömnproblem, illustration

Sömnproblem kan förvärra grundsymtom

Funktionsnedsättning kan ge rubbad dygnsrytm
Sömn, illustration

Sömnprogram för barn och unga med autism

Så kan senare nattning förlänga sömnen
Kvällsrutin, illustration

Naturligt hormon är populärt läkemedel

Så funkar melatonin
Ett barn sover nerbäddat i en säng.

Sömnsvårigheter hos barn med autism

Sömn hos barn med autism på autismforum.se

Tips för bättre sömn hos barn med adhd

Föräldratips från Adhd-center
Ett mysigt och praktiskt sovrum med många hjälpmedel för bättre sömn.

Tyngdtäcket saknar effekt

Omtyckt täcke blir egenvård
Sömnuppslag, illustration

Långtidsstudie om sömnvanor publicerad

Stärkt koppling mellan demens och sömnbrist

Material inom andra områden