Då kan du göra din VFU hos oss

Om du läser till arbetsterapeut, socionom, logoped, fysioterapeut och psykolog kan du göra din VFU på Habilitering & Hälsa. Här finns information om vilka lärosäten vi samarbetar med och under vilka terminer du kan göra din VFU hos oss.

 

VFU på Arbetsterapeutprogrammet

 

Lärosäten

Arbetsterapeutprogrammet på Karolinska institutet.

Praktikperioder

Termin 1

Vi tar emot cirka sex studenter under ett studiebesök.

Termin 5

Praktik under fem veckor, 32 timmar/vecka på någon av våra 30 mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Vi brukar ta emot fem studenter samt en internationell student.

Under termin 4 är det också en praktikperiod, men då ingår inte habiliteringen.

 

VFU på Socionomprogrammet

 

Lärosäten

 • Socionomprogrammet (termin 5), Stockholmsuniversitet
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (termin 1 och 2), Stockholmsuniversitet
 • Socionomprogrammet (termin 5), Marie Cederschiöld Högskola
 • Socionomprogrammet (termin 5) , Södertörns Högskola

Praktikperioder

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, termin 1

Studenter praktiserar i par. Första paret kommer mellan 11 och 27 april och nästa par kommer mellan 17 maj och 1 juni. Varje studentpar praktiserar cirka 2,5 veckor. Under praktiken kommer studenterna att auskultera, observera och studera handledarens yrkesutövande. Du som student håller inte i egna samtal under denna praktikperiod. 


Hälso- och sjukvårdsprogrammet, termin 2

Under termin 2 är det fem veckors praktik. Studenter får möjlighet att, i samråd med handledaren, själva ha egna patienter. Under praktiken får du också pröva olika uppgifter under handledning. Studenter presenterar också sin magisteruppsats för VFU-platsen i slutet på höstterminen.

Socionomprogrammet, termin 5

Studenter på socionomprogrammet praktiserar under en hel termin, det vill säga mellan 12-17 veckor. Längden varierar mellan de olika lärosätena. Under praktikperioden blir studenten en del av verksamheten. Du får möjlighet till tvärprofessionellt lärande och till att delta i samverkan med andra vårdgivare och myndigheter.

Studenterna får stöd från sin handledare att orientera sig i samhällsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning. Du följer med på olika typer av besök både med patienter och anhöriga samt ges möjlighet att vara delaktiga i de vårdprocesser som präglar vår verksamhet. Studenterna får även möjlighet att se hur gruppverksamhet fungerar och när du är redo, också hålla i egna besök.

Du som student får kunskap om verksamhetens målgrupp och de lagar som styr arbetet, exempelvis  Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du får en överblick i de olika insatserna som erbjuds *inom habiliteringen och  möjlighet att följa med andra yrkesprofessioner på olika besök.

 

 

VFU på Fysioterapeutprogrammet

 

Lärosäten

 • Fysioterapeutprogrammet, Karolinska institutet
 • Foreign exchange students, Karolinska institutet

Praktikperioder

Termin 4

Vi tar emot studenter till våra barnverksamheter under termin 4. Praktiken är sex heldagar med handledning som en del av kursen "fysioterapi för barn och äldre".

Termin 6

Det finns också möjlighet att göra fördjupningspraktik under termin 6 under 19 dagar med handledning, där praktik inom habilitering är en valbar kurs.

Varför praktisera hos oss under termin 4

Du får en bra inblick i hur det är att jobba som fysioterapeut med barn och ungdomar. Du får se hur olika bedömningsinstrument används och hur olika interventioner anpassas för barn. Du får en överblick över vilka olika insatser som ges i habiliteringen. Studenterna får till exempel ta del av gruppverksamheter som klättring, bad, följa med vid hem- och skolbesök samt att besöka en hjälpmedelscentral eller ortopedverkstad tillsammans med patienter.

Områden som alternativa kommunikationssätt, bemötande och samverkan med familjer och personliga assistenter är också delar som studenterna får se under praktiken.

Studenterna har också möjlighet att följa med olika professioner i teamet som exempelvis arbetsterapeut, specialpedagog och logoped.

 

VFU på Logopedprogrammet

 

Lärosäten

Logopedprogrammet, Karolinska institutet

Praktikperioder

Termin 1 och 2

Auskultation enskilda dagar inom olika logopediska verksamheter, exempelvis på Habilitering & Hälsa.

Termin 4

Vi tar emot studenter till våra Habiliteringscenter för barn i samband med kursen "Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar", antingen under en vecka som orientering i logopedi inom habilitering eller under fem veckor med en mer fördjupande praktik. De studenter som praktiserar under fem veckor har en veckas praktik på logopedmottagning/sjukhus och vice versa.

Termin 5 och 6

En kortare endagspraktik på Motorik- och träningscenter inom Habilitering & Hälsa i samband med kursen Dysfagi.

Under termin 6 ges fem veckors praktik på logopedmottagning i primärvården, alternativt på sjukhus i samband med kursen om röst- och talflytsstörningar (stamning) och dysfagi.

Termin 7

Praktik inom habilitering är valbar under en treveckorspraktik.

 

VFU på Psykologprogrammet

 

Lärosäten

 • Psykologprogrammet på Karolinska Institutet (KI)
 • Psykologprogrammet på Stockholms universitet (SU)

Praktikperioder

Det varierar mellan de olika lärosätena. För både KI- och SU-studenterna motsvarar praktiken heltidsstudier.

Studenterna från KI

 • Termin 4 auskulterar studenterna under två perioder i 4 dagar.
 • Termin 6. Auskultation under 1 dag. Auskulterar bredvid annan vårdprofession.
 • Termin 8 är den längre placeringen som psykologkandidat. Praktiken är på 13 veckor och börjar i februari respektive september.

Studenterna från SU:

 • Termin 6 är den längre placeringen som psykologkandidat. Praktiken är på 15 veckor och börjar i februari respektive september. 

PTP-tjänstgöring hos oss

Vi tar emot flera PTP-psykologer i vår verksamhet varje år. Läs mer om vårt lokala program för dig som vill göra din Praktiska tjänstgöring som psykolog hos oss.

Praktisk tjänstgöring för psykologer inom Habilitering & Hälsa

 

 

Jag studerar utanför Stockholms län, kan jag praktisera hos er ändå?

Ja, det finns möjlighet att praktisera hos oss även om man studerar utanför Stockholms län. Vi tar dock i första hand emot studenter från de lärosäten i Stockholms län som vi har avtal med.

Kontakta vår VIL-samordnare för att höra om dina möjligheter hos oss.

Studentprogram och organisation

 

I'm a foreign exchange student. Can I do my VFU at Habilitation and Health? 

Yes, foreign exchange students from universities in the Stockholm county are welcome.

Jag är utbytesstudent, kan jag göra min VFU hos Habilitering & Hälsa?

Ja, vi välkomnar internationella utbytesstudenter från lärosäten i Stockholms län. 

Senast ändrad 2024-01-18