Då kan du göra din VFU hos oss

Om du läser till arbetsterapeut, socionom, logoped, fysioterapeut och psykolog kan du göra din VFU på Habilitering & Hälsa. Här finns information om vilka lärosäten vi samarbetar med och under vilka terminer du kan göra din VFU hos oss.

 

VFU på Arbetsterapeutprogrammet

 

Lärosäten

Arbetsterapeutprogrammet på Karolinska institutet.

Praktikperioder

Termin 1

Vi tar emot cirka sex studenter under ett studiebesök.

Termin 5

Praktik under fem veckor, 32 timmar/vecka på någon av våra 30 mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Vi brukar ta emot fem studenter samt en internationell student.

Under termin 4 är det också en praktikperiod, men då ingår inte habiliteringen.

 

VFU på Socionomprogrammet

 

Lärosäten

Socionomprogrammet, Stockholmsuniversitet

Socionomprogrammet, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Praktikperioder

Termin 5

Praktiken pågår nästan en hel termin och omfattar mellan 15-17 veckor beroende på lärosäte. Det innebär att studenten blir en del av arbetsgruppen. Studenten går bredvid kuratorerna och är med på nybesök, i vårdplanering och samverkan med Försäkringskassan och socialtjänsten.

Det är också viktigt att förstå habiliteringens roll i samhället och i förhållande till andra organisationer. Vad är habiliteringens uppgift och vad gör andra. Hur kan personer få ta del av samhällets stöd.

Det blir också naturligt att "teama" med andra yrkeskategorier på enheten med de patienter studenten har lärt känna. Det är vanligt att man får följa med sjukgymnasten på hembesök eller logopeden på skolmöte osv.

Ett mål är att kunna ha egna patientkontakter och ha egna samtal.

 

VFU på Fysioterapeutprogrammet

 

Lärosäten

Fysioterapeutprogrammet, Karolinska institutet

Foreign exchange students, Karolinska institutet

Praktikperioder

Termin 4

Vi tar emot studenter till våra barnverksamheter under termin 4. Praktiken är sex heldagar med handledning som en del av kursen "fysioterapi för barn och äldre".

Termin 6

Det finns också möjlighet att göra fördjupningspraktik under termin 6 under 17 dagar med handledning, där praktik inom habilitering är en valbar kurs.

Varför praktisera hos oss under termin 4

Du får en bra inblick i hur det är att jobba som fysioterapeut med barn och ungdomar. Du får se hur olika bedömningsinstrument används och hur olika interventioner anpassas för barn. Du får en överblick över vilka olika insatser som ges i habiliteringen. Studenterna får till exempel ta del av gruppverksamheter som klättring, bad, följa med vid hem- och skolbesök samt att besöka Hjälpmedelcentralen eller Olmed med en patient.

Områden som alternativa kommunikationssätt, bemötande och samverkan med familjer och personliga assistenter är också delar som studenterna får se under praktiken.

Studenterna har också möjlighet att följa med olika professioner i teamet som exempelvis arbetsterapeut, specialpedagog och logoped.

 

VFU på Logopedprogrammet

 

Lärosäten

Logopedprogrammet, Karolinska institutet

Praktikperioder

Termin 1 och 2

Auskultation enskilda dagar inom olika logopediska verksamheter, exempelvis på Habilitering & Hälsa.

Termin 4

Vi tar emot studenter till våra Habiliteringscenter för barn i samband med kursen "Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar", antingen under en vecka som orientering i logopedi inom habilitering eller under fem veckor med en mer fördjupande praktik. De studenter som praktiserar under fem veckor har en veckas praktik på logopedmottagning/sjukhus och vice versa.

Termin 5 och 6

En kortare endagspraktik på Habilitering & Hälsas Motorik- och träningscenter i samband med kursen ”Tal- och språkstörningar hos vuxna”.

Under termin 6 ges fem veckors praktik på logopedmottagning i primärvården, alternativt på sjukhus i samband med kursen om röst- och talflytsstörningar (stamning) och dysfagi.

Termin 7

Praktik inom habilitering är valbar under en treveckorspraktik.

 

VFU på Psykologprogrammet

 

Lärosäten

Psykologprogrammet på Karolinska Institutet (KI)

Psykologprogrammet på Stockholms universitet (SU)

Praktikperioder

Det varierar mellan de olika lärosätena. För både KI- och SU-studenterna motsvarar praktiken heltidsstudier, det vill säga 40 timmar.

Studenterna från KI

  • Termin 4 auskulterar studenterna under två perioder i 4 dagar.
  • Termin 8 är den längre placeringen som psykologkandidat. Praktiken är på 13 veckor och börjar i februari respektive september.

Studenterna från SU:

  • Termin 6 är den längre placeringen som psykologkandidat. Praktiken är på 15 veckor och börjar i februari respektive september. 

PTP-tjänstgöring hos oss

Vi tar emot flera PTP-psykologer i vår verksamhet varje år. Under jobba hos oss kan du läsa mer om vad vi erbjuder inom Region Stockholm

Jobba hos oss

 

Jag studerar utanför Stockholms län, kan jag praktisera hos er ändå?

Ja, det finns möjlighet att praktisera hos oss även om man studerar utanför Stockholms län. Vi tar dock i första hand emot studenter från de lärosäten i Stockholms län som vi har avtal med.

Kontakta vår VIL-samordnare för att höra om dina möjligheter hos oss.

Studentprogram och organisation

 

I'm a foreign exchange student. Can I do my VFU at Habilitation and Health? 

Yes, foreign exchange students from universities in the Stockholm county are welcome.

Jag är utbytesstudent, kan jag göra min VFU hos Habilitering & Hälsa?

Ja, vi välkomnar internationella utbytesstudenter från lärosäten i Stockholms län.