Så går det till på habiliteringen

Till lättläst

Här beskriver vi i korthet hur vi arbetar och vad du kan få hjälp med på våra åtta habiliteringscenter för vuxna.

När vi fått din ansökan eller en remiss tar vi kontakt med dig. Vi kallar dig till ett första möte. Vid det första mötet diskuterar vi vad du vill prioritera och vilka insatser som vi bedömer kan passa dig. Tillsammans bestämmer vi vilka områden vi ska jobba med. Vi fokuserar på en sak i taget. Vi skriver ner det vi bestämmer i en vårdplan.

Habiliteringens stöd

Vi ger stöd och behandling inom flera områden, till exempel motorik, språk, kommunikation och dagliga rutiner. De habiliteringsinsatser du får ska utveckla eller kompensera för de förmågor som påverkas av din funktionsnedsättning. 

De insatser du får genomförs antingen på mottagningen eller i din vardag. En del insatser innebär först en introduktion och vägledning för att du sedan ska kunna göra övningar på egen hand. Flera insatser görs i grupp tillsammans med andra eller som webbkurser. 

När insatserna är genomförda utvärderar vi tillsammans. Om du behöver ytterligare stöd och behandling gör vi en ny bedömning och vårdplan. Annars avslutar vi habiliteringen och du kan ta ny kontakt med mottagningen igen om det behövs.

Vi samarbetar vi med andra inom vård och omsorg när det behövs. Det sker ofta genom en så kallad samordnad individuell plan (SIP).

Om du har barn under 18 år

Ditt barn behöver förstå hur funktionsnedsättningen påverkar dig och vilka situationer som kan vara svåra. Habiliteringen kan hjälpa dig att prata med ditt barn om din funktionsnedsättning.

Tystnadsplikt och journal

Vi antecknar kontakter och insatser i din journal. All personal inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt. 

alt=""

Vi som jobbar här

Inom habiliteringen arbetar bland annat arbetsterapeuter, logopeder och psykologer.
Våra professioner

Habiliteringens stöd

Habiliteringen ger stöd inom flera områden för att utveckla de förmågor som påverkas av en funktionsnedsättning.
Det här gör habiliteringen

Senast ändrad 2024-05-23