Professioner

Till lättläst

Hos oss möter du arbetsterapeuter, logopeder, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Det finns också andra funktioner och professioner i verksamheten. På våra habiliteringscenter arbetar vi i interprofessionella team.

Här beskriver vi vad våra olika yrkesgrupper arbetar med.

Arbetsterapeut

 • Hjälper till att anpassa vardagssituationer utifrån olika funktionsnedsättningar och individuella behov
 • Ger förslag på strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga eller ökar självständigheten i det dagliga livet
 • Strukturerar, förenklar och tränar aktiviteter i boende, sysselsättning, utbildning och fritid
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet
 • Ger råd angående bostads- och miljöanpassning
 • Bedömer, ger råd och eventuell träning av handfunktionen

Fysioterapeut/sjukgymnast

 • Bedömer motorisk funktion och förmåga till exempel muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning
 • Ger behandling eller träning i den egna miljön, på mottagning, i bassäng eller ridhus
 • Utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller på egen hand
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet
 • Medverkar vid analys, utprovning och anpassning av ortopediska hjälpmedel samt vid uppföljning och utvärdering av dessa
 • Kan medverka vid läkarbesök, till exempel hos ortoped

Kurator/socionom

 • Erbjuder stödjande samtal kring konsekvenserna av funktionsnedsättning
 • Ger råd och information om samhällets stöd
 • Ger vid behov personligt stöd i samband med kontakter med olika myndigheter
 • Ger information till föräldrar och ungdomar om tonårstid och vuxenliv
 • Ger samtalsstöd i olika personliga frågor som till exempel konflikter, ensamhet eller relationer

Logoped

 • Bedömer kommunikation, samspel, språk och tal samt ät- och drickfunktion
 • Ger behandling vid till exempel ät- och sväljsvårigheter, sondmatning och svårigheter med kommunikation
 • Provar ut och följer upp ordinerade hjälpmedel till exempel för munträning, språkstimulans eller olika alternativa kommunikationssätt

Psykolog

 • Ger psykologisk rådgivning till föräldrar med utgångspunkt från funktionsnedsättningens konsekvenser
 • Gör vid behov psykologutredningar för bedömning av utvecklingsnivå och för vissa målgrupper för bedömning av personkretstillhörighet
 • Ger individuellt psykologiskt stöd i bearbetningen av känslor kring självbild och funktionsnedsättning
 • Bidrar med psykologisk kunskap och ger stöd vid samtalsgrupper/temakvällar för personer med funktionsnedsättning, föräldrar och anhöriga

Specialpedagog

 • Ger pedagogiskt stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning
 • Stödjer samspel och kommunikation mellan patient och omgivning
 • Erbjuder individuell pedagogisk rådgivning och tipsar om lekmaterial till barn med funktionsnedsättning
 • Förmedlar kunskap om behov av en stimulerande omgivning

 

Därför jobbar vi med habilitering

Hör några röster om hur det är att arbeta i habiliteringen.

Ylva, arbetsterapeut på Habiliteringscenter Söderstaden barn

 

Jordi, psykolog på i habiliteringscenter Norrtälje

 

Zelal, kurator på habiliteringscenter Järva