Tema: Skola och NPF

En NPF-anpassad skolmiljö är bra för alla. Här har vi samlat material och artiklar för både föräldrar och pedagoger.

Porträtt av Noah och logopeden Stina.

Förskola vid språkstörning och autism

Språkförskolan bra grund för Noah
plugget, enklare liv

Anpassa studiemiljö och kontor

Prylar som förenklar studierna
funka olika, podd

Problematisk skolfrånvaro

Lyssna på podden Funka olika
Illustration över en skola med olika rum

Hur väljer vi rätt skola?

Så NPF-säkrar du skolvalet
Tecknad bild av ett klassrum sett ovanifrån. Där finns till  exempel avskärmade bänkar för bättre studiero.

Tidshjälpmedel och varierade arbetsplatser

Så NPF-säkrar du klassrummet
Tecknad bild av en skolmatsal.

Lugnt och tydligt i matsalen

Så NPF-säkrar du skollunchen
Tecknad bild av en skolgård. Det är rast och eleverna och lärarna leker och spelar.

Skolrast för alla

Så NPF-säkrar du skolrasten
Porträtt av Joanna Lundin.

Lärarnas kunskap i fokus på Källbrinksskolan

NPF-säkrad skola är bra för alla elever
Ung och asperger vardagslivet

Grundskola och universitet

Ungochasperger.se om studier och skola
Tecknad bild av ett stökigt klassrum. En frustrerad elev sitter vid en bänk och försöker läsa. Andra elever tjoar vid sina platser.

Forskning om skola och NPF

Många med hög frånvaro har NPF
Tidningen  Funktion i fokus nr 1, 2017

Om skolfrånvaro i Funktion i fokus

Funktion i fokus nr 1, 2017

Material inom andra områden