Autism

Autism innebär att man har svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsningar i beteenden, intressen och aktiviteter. Autism påverkar en persons sätt att tänka, vara och kommunicera med andra.

På Autismforums webbplats kan du läsa om autism och ta del av Habilitering & Hälsas stöd inom olika områden såsom kommunikation, samspel och vardagsfärdigheter. Du kan läsa om tidiga tecken på autism och diagnoskriterierna. 
Autismforum

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

0-4 år: Autismcenter små barn ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare som har förskolebarn med autism. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

0-17 år: Habiliteringscenter för barn ger stöd och behandling till familjer med barn som har varaktig funktionsnedsättning, bland annat autism. Finns på flera platser i länet.
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Från 18 år: Habiliteringscenter för vuxna ger stöd och behandling till vuxna som har varaktig funktionsnedsättning, bland annat autism. Även nätverket kan få stöd. Finns på flera platser i länet.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser, grupper och föreläsningar. De vänder sig till barn och vuxna med autism och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns också en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och ett bibliotek.
Kommunikativt och kognitivt stöd
Visningsmiljö
Bibliotek

funka olika, podd

Podden Funka olika om autism

Podden Funka olika har flera avsnitt som berör autism ur olika aspekter. En del med fokus på hen som har diagnos, andra med fokus på de som är runt omkring, såsom föräldrar och partner. Lyssna på personliga samtal och råd från experter.