Kompetensutveckling

Habilitering & Hälsa erbjuder medarbetare utbildning och kompetensutveckling – från student till docent. Vår målsättning är att varje medarbetare fortsätter att fördjupa sin ämneskunskap och bidra till att utveckla verksamheten.

Grunden läggs som student

Vi tar varje år emot 100-200 studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Habilitering & Hälsa erbjuder praktik för studenter som läser arbetsterapi, logopedi, fysioterapi, socionomprogrammet och psykologi. Vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt. Att få erfarenhet av att jobba i team är något vi introducerar redan under praktiken.

Vi erbjuder också platser och ett lokalt program för de som gör Praktisk tjänstgöring som psykolog, PTP.

Praktisk tjänstgöring för psykologer inom Habilitering & Hälsa

Utveckling från start

Redan vid introduktionen för nyanställda inom Habilitering & Hälsa inleds medarbetarna sin utvecklingsresa. Introduktionsprogrammet består av:

  • fadderskap och introduktion på arbetsplatsen
  • verksamhetsintroduktion 
  • föreläsningar och webbkurser
  • professionsspecifik introduktionsutbildning

Egen personalutbildning ger bas och fördjupning

Att ständigt utveckla sin kompetens är en viktig del i en specialistverksamhet. Vår egen personalutbildning är en del av enheten för Forskning, utveckling och utbildning och omfattar omkring 60 utbildningar per år. Personalutbildningens uppdrag är att ge den reella kompetensen som medarbetare behöver för att kunna arbeta självständigt med sitt uppdrag.

Utbildningarna utvecklas ständigt i samarbete mellan ledning, sakkunniga och vårdmottagningar inom organisationen och utvärderas för att möta nuvarande och kommande behov. Vi identifierar kompetensbehoven i verksamheten och medarbetare med kompetensen bidrar i handledning eller utbildning. 

Kompetensstege för fortsatt utveckling

Vi uppmuntrar medarbetare som vill fördjupa sin formella kompetens. Inom Region Stockholm finns en gemensam modell för kompetensplanering, KOLL och kompetensstegar som tydliggör utvecklingsmöjligheterna för respektive yrkesgrupp.

Det finns kompetensstegar för flera av professionerna inom Habilitering & Hälsa. 

Kompetensplanering och kompetensstegar i Region Stockholm 

Stöd vid magister-, master-, och specialistutbildning 

Medarbetare kan dels söka om stöd för att studera på arbetstid och dels stöd i form av en uppsatsskrivarmånad. En magister- eller masterexamen leder också till ett lönepåslag.

Stöd för studier på arbetstid

Stödet innebär att medarbetare kan ansöka om upp till en arbetsvecka per termin för att studera master-, magister eller specialistutbildning.

FoUU uppsatsskrivarmånad

Vi erbjuder en uppsatsskrivarmånad för de medarbetare som är i slutskedet av sin specialist-, master- eller magisterutbildning. Stödet motsvarar fyra veckors arbetstid och ges till några medarbetare per termin. Urvalet görs av ledningen för Habilitering & Hälsa och FoUU-chef. 

Ta del av våra medarbetares uppsatser

Sakkunniga inom verksamhetens hälsoprofessioner

Sakkunniga har en viktig roll i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. De analyserar och identifierar verksamhetens utvecklings- och kompetensbehov och  tar fram beslutsunderlag på uppdrag av ledning och FoUU-chef, både enskilt och som grupp. 

Kvalitet och uppföljning

Specialisttjänster inom hälsoprofessioner

Under våren 2021 tillsattes den första specialisttjänsten. Grundkravet är minst magister eller masterexamen samt genomförd specialistutbildning inom relevant område för verksamheten. Sakkunniguppdraget ingår i tjänsten. 

I specialisttjänsten ingår 50% klinisk tjänstgöring, utveckling och samordning inom den egna professionen samt professionsöverskridande arbeten inom olika områden. Specialisttjänsten tillsätts med ett förordnande om 3 år.  

Nätverk för forskande medarbetare

Vi erbjuder ett nätverk för de medarbetare som är registrerade doktorander eller disputerade.

Forskningens förmiddag är ett återkommande seminarium då Habilitering & Hälsas forskare presenterar pågående arbete för ledning, medarbetare och studenter. 

Forskning inom Habilitering & Hälsa

Senast ändrad 2024-05-23