Professioner inom Habilitering & Hälsa

Hos oss möter du arbetsterapeuter, logopeder, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Det finns också andra funktioner och professioner i verksamheten. På våra habiliteringscenter arbetar vi i interprofessionella team.

Arbetsterapeut

 • Hjälper till att anpassa vardagssituationer utifrån olika funktionsnedsättningar och individuella behov.
 • Ger förslag till strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga eller ökar självständigheten i det dagliga livet.
 • Strukturerar, förenklar och tränar aktiviteter i boende, sysselsättning, utbildning och fritid.
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet.
 • Ger råd angående bostads- och miljöanpassning.
 • Bedömer, ger råd och eventuell träning av handfunktionen.

Fysioterapeut - sjukgymnast

 • Bedömer motorisk funktion och förmåga till exempel muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning.
 • Ger behandling eller träning i den egna miljön, på mottagning, i bassäng eller ridhus.
 • Utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller på egen hand.
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet.
 • Medverkar vid analys, utprovning och anpassning av ortopediska hjälpmedel samt vid uppföljning och utvärdering av dessa.
 • Kan medverka vid läkarbesök, till exempel hos ortoped.

Kurator - socionom

 • Erbjuder stödjande samtal kring konsekvenserna av funktionsnedsättning.
 • Ger råd och information om samhällets stöd.
 • Ger vid behov personligt stöd i samband med kontakter med olika myndigheter.
 • Ger information till föräldrar och ungdomar om tonårstid och vuxenliv.
 • Ger samtalsstöd i olika personliga frågor som t.ex. konflikter, ensamhet eller relationer.

Logoped

 • Bedömer kommunikation, samspel, språk och tal samt ät- och drickfunktion.
 • Ger behandling vid t exempel ät- och drickproblematik, sondmatning och kommunikationsproblem.
 • Provar ut och följer upp ordinerade hjälpmedel till exempel för munträning, språkstimulans eller olika alternativa kommunikationssätt.

Psykolog

 • Ger psykologisk rådgivning till föräldrar med utgångspunkt från funktionsnedsättningens konsekvenser.
 • Gör vid behov psykologutredningar för bedömning av utvecklingsnivå och för vissa målgrupper för bedömning av personkretstillhörighet.
 • Ger individuellt psykologiskt stöd i bearbetningen av känslor kring självbild och funktionsnedsättning.
 • Bidrar med psykologisk kunskap och ger stöd vid samtalsgrupper/temakvällar för personer med funktionsnedsättning, föräldrar och anhöriga.

Specialpedagog

 • Ger pedagogiskt stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.
 • Stödjer samspel och kommunikation mellan patient och omgivning.
 • Erbjuder individuell pedagogisk rådgivning och tipsar om lekmaterial till barn med funktionsnedsättning.
 • Förmedlar kunskap om behov av en stimulerande omgivning.

Administratör

Det finns andra viktiga funktioner på våra mottagningar, som exempelvis administratören och handläggaren. 

Därför jobbar vi med habilitering

Hör några röster om hur det är att arbeta i habiliteringen.

Ylva, arbetsterapeut i habiliteringen

I Stockholms läns sjukvårdsområdes serie "Jag gillar mitt jobb" berättar Ylva, arbetsterapeut om jobbet som arbetsterapeut på Habiliteringscenter Söderstaden barn.

Jordi, psykolog i vuxenhabilitering, Region Stockholm

I Region Stockholms serie med yrkesintroduktioner berättar habiliteringspsykologen, Jordi habiliteringscenter Norrtälje hur det är att arbeta som psykolog i en vuxenhabilitering.

Zelal, kurator i Region Stockholm

I Region Stockholms serie med yrkesintroduktioner berättar habiliteringskuratorn Zelal, habiliteringscenter Järva hur det är att arbeta som kurator.