Professioner inom Habilitering & Hälsa

I vår verksamhet finns arbetsterapeuter, logopeder, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, specialpedagoger och annan administrativ personal. På våra habiliteringscenter arbetar vi i interprofessionella team.

Här är en beskrivning av våra yrkesgrupper.

Arbetsterapeut

 • Anpassar vardagssituationer utifrån olika funktionsnedsättningar och individuella behov.
 • Ger förslag till strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga
 • Ger förslag till strategier som ökar självständigheten i det dagliga livet.
 • Strukturerar, förenklar och tränar aktiviteter i boende, sysselsättning, utbildning och fritid.
 • Förskriver hjälpmedel vid behov och följer upp användandet.
 • Ger råd angående anpassning i bostads- och annan miljö.
 • Bedömer, ger råd och eventuell träning av handfunktionen.

Fysioterapeut - sjukgymnast

 • Bedömer motorisk funktion och förmåga. Det kan handla om  muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning.
 • Ger behandling eller träning.
 • Utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller på egen hand.
 • Förskriver hjälpmedel vid behov och följer upp användandet.
 • Medverkar vid analys, utprovning och anpassning av ortopediska hjälpmedel samt vid uppföljning och utvärdering av dessa.
 • Kan medverka vid läkarbesök, till exempel hos ortoped.

Kurator - socionom

 • Erbjuder stödjande samtal kring konsekvenserna av funktionsnedsättning.
 • Ger råd och information om samhällets stöd.
 • Ger vid behov personligt stöd i samband med kontakter med olika myndigheter.
 • Ger information till föräldrar och ungdomar om tonårstid och vuxenliv.
 • Ger samtalsstöd i olika personliga frågor som t.ex. konflikter, ensamhet eller relationer.

Logoped

 • Bedömer kommunikation, samspel, språk och tal samt ät- och drickfunktion.
 • Ger behandling vid t exempel ät- och drickproblematik, sondmatning och kommunikationsproblem.
 • Provar ut och följer upp ordinerade hjälpmedel till exempel för munträning, språkstimulans eller olika alternativa kommunikationssätt.

Psykolog

 • Ger psykologisk rådgivning till föräldrar med utgångspunkt från funktionsnedsättningens konsekvenser.
 • Gör vid behov psykologutredningar för bedömning av utvecklingsnivå och för vissa målgrupper för bedömning av personkretstillhörighet.
 • Ger individuellt psykologiskt stöd i bearbetningen av känslor kring självbild och funktionsnedsättning.
 • Bidrar med psykologisk kunskap och ger stöd vid samtalsgrupper/temakvällar för personer med funktionsnedsättning, föräldrar och anhöriga.

Specialpedagog

 • Ger pedagogiskt stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.
 • Stödjer samspel och kommunikation mellan patient och omgivning.
 • Erbjuder individuell pedagogisk rådgivning och tipsar om lekmaterial till barn med funktionsnedsättning.
 • Förmedlar kunskap om behov av en stimulerande omgivning.

 

Hör några röster om hur det är att arbeta i habiliteringen.

Ylva, arbetsterapeut i habiliteringen

I Stockholms läns sjukvårdsområdes serie "Jag gillar mitt jobb" berättar Ylva, arbetsterapeut om jobbet som arbetsterapeut på Habiliteringscenter Söderstaden barn.

Ylva, arbetsterapeut på Habiliteringscenter Söderstaden barn

 

Jordi, psykolog i vuxenhabilitering, Region Stockholm

I Region Stockholms serie med yrkesintroduktioner berättar habiliteringspsykologen, Jordi habiliteringscenter Norrtälje hur det är att arbeta som psykolog i en vuxenhabilitering.

Jordi, psykolog på i habiliteringscenter Norrtälje

 

Zelal, kurator i Region Stockholm

I Region Stockholms serie med yrkesintroduktioner berättar habiliteringskuratorn Zelal, habiliteringscenter Järva hur det är att arbeta som kurator.

Zelal, kurator på habiliteringscenter Järva