Davvisámegiella - Nordsamiska

Oza habiliteringa
(Ansök om habilitering)

Dáinná sáhtat veahki oažžut
(Det här kan du få hjälp med)

Geat barget habiliteringas?
(Vilka jobbar på habiliteringen?)

Váhnemiidda habiliteringa birra
(För föräldrar om habilitering)

Rávis olbmuide geain lea doaimmashehttejupmi
(För vuxna med funktionsnedsättning)

Go leat mánát ja dus lea iežat doaimmashehttejupmi
(Om du har barn och har funktionsnedsättning)

Mánáide ja nuoraide habiliteringa birra
(För barn och ungdomar om habilitering)

Go don šattat valddálaš
(När du blir myndig)

Mii háliidit diehtit maid don oaivvildat
(Vi vill veta vad du tycker)

Servodaga doarjja
(Samhällets stöd, SoL och LSS)