Samtal med teckenspråkstolk

Dövhet

Läs om dövhet

Dövblindhet

Läs om dövblindhet

Flerfunktions-nedsättning

Läs om flerfunktionsnedsättning
Kvinna i UNGs lokaler

Förvärvad hjärnskada

Läs om förvärvad hjärnskada

Intellektuell funktionsnedsättning

Läs om intellektuell funktionsnedsättning
Tjej vid en ribbstol

Rörelsenedsättning

Läs om rörelsenedsättning
Ung man med barn på armen i vimlet

Sällsynta hälsotillstånd

Läs om sällsynta hälsotillstånd