Kompetensutveckling

Från student till docent
Tre personer sitter runt ett bord och tittar i en pärm. Foto: Yanan Li

Kvalitetsarbete och uppföljning

Program för likvärdig vård av hög kvalitet
kommunikation, habilitering, vuxna, dator

Praktisera hos oss

Verksamhetsförlagd utbildning

Samverkan med andra

Vårdgivare, kommuner och akademi
H&H organisationsskiss

Uppdrag och organisation

Specialistverksamhet i Stockholms län
Händer vid dator

Synpunkter och klagomål

Din upplevelse är viktig för oss