Habilitering & Hälsas uppdrag och organisation

Habilitering och Hälsa är experter på hur funktionsnedsättningar påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi är en specialistverksamhet inom Region Stockholm som vänder sig till barn, vuxna och deras anhöriga. Vi ger råd, stöd och behandling för att förebygga och minska svårigheter. Verksamhetschef är Joakim Lavesson.

Insatser för barn, vuxna och anhöriga

Vi arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Vårt uppdrag och vilka vi ska hjälpa står beskrivet i ett vårdavtal. Som specialistverksamhet är vi ett komplement till den allmänna sjukvården. Vårt uppdrag är i korthet:

 1. Att ge habiliteringsinsatser till barn, unga och vuxna med varaktig funktionsnedsättning.
 2. Att ge habiliteringsinsatser till deras anhöriga.
 3. Att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd.

Din habilitering

Stöd till anhöriga

Kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd

Vi har ett särskilt uppdrag att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd. Här är några exempel:

 • Öppna utbildningar
 • Frågetjänst
 • Funktionshinderguiden.se
 • Autismforum.se
 • Tidning, facebook och nyhetsbrevet Funktion i fokus 
 • Podden Funka olika
 • Bibliotek specialiserad på funktionsnedsättning

Fakta och råd

Vi är organiserade i tre sektioner och en stab

Habilitering & Hälsa är indelad i tre sektioner
Habilitering & Hälsa är indelad i en ledningsstab och tre sektioner: barn, vuxen och länsövergripande. Till ledningen hör också FoUU och habiliteringsläkare. Illustration som visar en organisationsskiss med fem rutor. Överst verksamhetschef, mellannivå ledningsstab, funktioner som habiliteringsläkare och Fouu. Nederst tre sektioner; barn, vuxen och länsövergripande.

Habilitering & Hälsa består av 30 specialistmottagningar i Stockholms län indelade i en stab och tre sektioner.

 • Habiliteringscenter för barn
 • Habiliteringscenter för vuxna
 • Länsövergripande mottagningar inriktade på ett specifikt behovsområde och/eller funktionsnedsättning. 
 • Ledningsstaben består av funktioner för central samordning, samt kvalitets- och verksamhetsutveckling, exempelvis sakkunniga och kommunikation.

Mottagningar

Kontakta oss

Ledningen för Habilitering & Hälsa

Ledningen består av verksamhetschef, sektionschefer, stabschef och kommunikationsansvarig samt verksamhetsområdets habiliteringsläkare och FoUU-chef:

 • Verksamhetschef: Joakim Lavesson
 • Sektion 1, barn: Anna Gustafsson och Tomas Björnstad
 • Sektion 2, vuxna: Liv Bjernerup-Tinglöv
 • Sektion 3, länsövergripande: Anna Åberg
 • Stabschef: Petra Asplund
 • FoUU-chef: Tatja Hirvikoski
 • Habiliteringsläkare: Annika Brar
 • Kommunikationsansvarig: Ann-Charlotte Jönsson

Habiliteringsläkare

Habiliteringsläkaren har uppdraget att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning.

Habiliteringsläkare en del av kvalitetsarbetet

FoUU-enheten

FoUU-enheten arbetar med forskning, utveckling och personalutbildning. Enheten verkar för verksamhetsnära forskning, stöder medarbetare i utvecklings och projektarbeten, administrerar interna utvecklingsprojekt och tillhandahåller personalutbildning. Enheten återför resultat av forskning och är rådgivare till ledning.

Kompetensutveckling 

Forskning och utveckling

Vi är en del av verksamhetsområde Habilitering och hjälpmedel inom SLSO

Habilitering & Hälsa är en del av verksamhetsområde Habilitering och hjälpmedel inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). FoUU-chefen och habiliteringsläkare ingår ledningen för verksamhetsområdet.

I verksamhetsområdet ingår, förutom Habilitering & Hälsa, även följande verksamheter:

Ung vuxen

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

30 mottagningar i Stockholms län erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Korta fakta om Habilitering & Hälsa

 • 30 mottagningar i Stockholms län
 • 700 medarbetare
 • 22 000 patienter årligen
 • 190 000 besök
 • 1,5 procent av våra medarbetare forskar
 • 20 procent av stockholmarna har en funktionsnedsättning