Habilitering & Hälsas uppdrag och organisation

Habilitering & Hälsa förändrar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi består av 30 specialistmottagningar i Region Stockholm som ger råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning medför. Verksamhetschef är Joakim Lavesson.

Habilitering & Hälsa arbetar på uppdrag av politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Det är tjänstemännen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som bestämmer förutsättningar och uppdrag.

Det vi ska göra, vilka vi ska hjälpa och hur många vi ska träffa beskrivs i ett vårdavtal. (HSN 2018-1264). Vi får en ersättning för varje besök som genomförs. Vårdavtalet har förlängts och gäller även under 2023. 

Vårdavtal HSN 2018-1264 (ärende 12)

I vårdavtalet beskrivs vårt specialistuppdrag. Utöver det har alla  vårdverksamheter i Region Stockholm ett grunduppdrag som innebär att ge vård, att handleda studenter och att bidra till forskning. 

Habiliteringsinsatser för barn, vuxna och anhöriga

Vårt uppdrag som specialistverksamhet är i korthet:

1. Att ge habiliteringsinsatser till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi vänder oss till de målgrupper som får LSS-insatser.
Lagar som styr stödet till personer med funktionsnedsättning

2. Att ge habiliteringsinsatser till anhöriga.
Stöd till anhöriga 

3. Att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd.

Källa: Vårdavtal HSN 2018-1264

Det här gör Habilitering & Hälsa

Kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd

Vi har ett särskilt uppdrag att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och samhällets stöd. Det gör vi bland annat genom öppna utbildningar, våra webbplatser, frågetjänst och genom vårt bibliotek specialiserad på funktionsnedsättningar. 

Personliga berättelser och råd från experter: 
Funka olika- podden om livet med funktionsnedsättning 

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning: 
Frågetjänst om samhälets stöd vid funktionsnedsättning 
Funktionshindersguiden.se  

Kunskap och stöd i livet med autism: 
Autismforum.se - kunskap och stöd i hela livet 

Kunskap: 
Bibliotek specialiserat på funktionsnedsättningar

Visningsmiljö om kognitivt och kommunikativt stöd

Kurskatalog - kurser, grupper, föreläsningar 

Material att ladda ner och beställa 

Vi är organiserade i tre sektioner och en stab

Habilitering & Hälsa är indelad i tre sektioner
Habilitering & Hälsa är indelad i en ledningsstab och tre sektioner: barn, vuxen och länsövergripande. Till ledningen hör också FoUU och habiliteringsläkare. Illustration som visar en organisationsskiss med fem rutor. Överst verksamhetschef, mellannivå ledningsstab, funktioner som habiliteringsläkare och Fouu. Nederst tre sektioner; barn, vuxen och länsövergripande.

Habilitering & Hälsa består av 30 specialistmottagningar i Stockholms län. Vi är organiserade i tre sektioner och en stab:

  • Habiliteringscenter för barn
  • Habiliteringscenter för vuxna
  • Länsövergripande mottagningar inriktade på ett specifikt behovsområde och/eller funktionsnedsättning.

Länsövergripande mottagningar består dels av ett kompletterande stöd eller fördjupade insatser till våra huvudmålgrupper: autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning. Dels mottagningar som fungerar vänder sig mot en specifik målgrupp och som ofta ingår i annan vårdkedja: adhd-center, hjärnteamet + hjärnskadecenter, dövteamet, dövblindteamet och taltjänst. 

Ledningen för Habilitering & Hälsa

Ledningen består av verksamhetschef, sektionschefer och stabschef. Även FoUU-chef, habiliteringsläkare och kommunikationsansvarig ingår:

Verksamhetschef: Joakim Lavesson
Sektion 1, barn: Anna Gustafsson
Sektion 2, vuxna: Åsa Nilsson
Sektion 3, länsövergripande: Anna Åberg
Stabschef: Petra Asplund
FoUU-chef: Tatja Hirvikoski
Habiliteringsläkare: Annika Brar
Kommunikationschef: Ann-Charlotte Jönsson

Kontakta oss

Staben

Ledningsstaben består av funktioner för central samordning, samt kvalitets- och verksamhetsutveckling, exempelvis administration, ekonomi, patientsäkerhet, e-hälsa, HR, kommunikation och personalutbildning.

Metodutvecklare och samordnare för habiliteringsprogram och grupper är också stabsfunktioner i sina uppdrag.

Habiliteringsläkare

Habiliteringsläkaren har uppdraget att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning.

Habiliteringsläkare en del av kvalitetsarbetet

FoUU

FoUU arbetar med forskning, utveckling och personalutbildning. FoUU verkar för verksamhetsnära forskning, stöder medarbetare och administrerar utvecklingsprojekt och tillhandahåller personalutbildning. Sakkunniga och specialisttjänster är en del av FoUU. 

Personalutbildningen är en del av vår kompetensutveckling 

Forskning och utveckling

Kommunikationsteam

Informationsteamets uppgift är att verka för en tydlig och sammanhållen kommunikation som bidrar till att nå verksamhetens mål. Genom podden Funka olika, webbplatserna habilitering.se och autismforum.se samt Funktion i fokus sprider vi kunskap om funktionsnedsättningar och sammhällets stöd. 

Verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. 

Stockholms läns sjukvårdsområde

Ung vuxen

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

30 mottagningar i Stockholms län erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Korta fakta om Habilitering & Hälsa

  • 30 mottagningar i Stockholms län
  • 700 medarbetare
  • 26 000 patienter (2021)
  • 200 000 besök
  • 1,5 procent av våra medarbetare forskar
  • 20 procent av stockholmarna har en funktionsnedsättning