Så får du stöd som anhörig

Du som är anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning kan få stöd för ditt eget mående. Habiliteringen kan erbjuda samtal, föreläsningar och anhörigutbildningar. Det kan till exempel vara samtalsgrupp om rollen som anhörig eller enskilda samtal kring stress och oro. 

De flesta av våra mottagningar ger stöd till anhöriga. Du ska i första hand kontakta den mottagning där din anhöriga får stöd, exempelvis ett habiliteringscenter.

Om din anhöriga inte har kontakt med en mottagning, kontaktar du närmaste habiliteringscenter. Är din anhöriga ett barn ansöker du till en mottagning för barn. Är din anhöriga över 18 år ansöker du till en mottagning för vuxna. 

Anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada kan vända sig till Hjärnskadecenter. Anhöriga med dövblindhet kan vända sig till Dövblindteamet. Anhöriga till barn med adhd kan vända sig till Adhd-center. Habiliteringens anhörigcenter är ett komplement och ger ett fördjupat stöd. 

Så ansöker du

Du kan ansöka om insatser via 1177. Logga in med bank-id eller Freja e-id. Sök upp och välj den mottagning du vill komma till.
1177.se

Har du inte bank-id eller Freja e-id kan du ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett. Posta den till den mottagning du vill söka till. Du kan också ringa till mottagningen. Vi tar inte emot ansökan via e-post.
Ansökningsblankett om insats för anhöriga

När vi fått din ansökan om anhörigstöd kontaktar vi dig. Vid det första mötet diskuterar vad du vill prioritera och vilket stöd vi tror kan passa dig.  

Tystnadsplikt och journal

All personal inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt. När du får insatser för ditt eget mående skriver vi det i din journal.