Broschyr Stöd till dig som är anhörig

2019

Habilitering & Hälsa

30 kr

Habilitering, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Anhörig/Närstående, Habiliteringens anhörigcenter.

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns i samhället för dig som anhörig. Denna skrift kostar 30 kr för alla med undantag för enhet inom Habilitering & Hälsa inom Stockholms län

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se.

 

 

 

Stöd till dig som anhörig, omslag