Att bli myndig

Till lättläst

Den här sidan är för dig som ska bli eller nyss har blivit myndig.

När du fyller 18 år och blir myndig får du bestämma över dig själv. Du blir ansvarig för många saker som din ekonomi och kontakter med vården. Om du inte klarar allt själv kan du få hjälp.

Det kan vara skönt att få bestämma själv. Men det är mycket att tänka på. Börja prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen i god tid innan du fyller 18 år.

Söka vård

Du ska själv söka vård och du har rätt att bestämma vilken vård du vill ha. Du har rätt att förstå sånt som rör din hälsa och din vård. Be personal att förklara om det finns något du inte förstår.

Även om du har haft kontakt med habiliteringen tidigare behöver du själv ta kontakt när du fyllt 18 år om du vill ha stöd. Som vuxen ska du vända dig till ett habiliteringscenter för vuxna.

Vi kan också hjälpa dig vidare om du behöver annan vård.

Om du vill kan även dina föräldrar hjälpa dig. Du kan ge dem en fullmakt (tillstånd) att till exempel boka tider för vårdbesök. Det kan också gälla kontakter med skolan. Föräldrar kan däremot inte läsa din journal. En fullmakt gäller bara så länge du vill.

Har du många kontakter med både kommun och sjukvård har du rätt till en SIP. Det betyder Samordnad Individuell Plan. Då ska de olika vårdgivarna prata med varandra och göra det enklare för dig.

God man

Om du behöver mer hjälp kan du ansöka om en god man. En god man kan hjälpa dig med många olika saker, till exempel:

  • betala räkningar och sköta din ekonomi
  • ha kontakt med vården 
  • ha kontakt med kommunen
  • hitta aktiviteter
  • söka bidrag och ersättningar.

Det är ändå du som bestämmer över din ekonomi och din vård. Föräldrar kan vara god man. Men det kan också vara en annan person som du litar på. Har du inget eget förslag kan du få hjälp att hitta en person.

Om du vill ha en god man tar du kontakt med kommunen där du bor. Du kan fråga oss på habiliteringen om hur ansökan går till.

Prata med någon

Det kan vara spännande att bli vuxen! Och det är viktigt att det känns bra. Behöver du prata med någon om allt som händer? Då kan du kontakta en kurator. Det kan vara en kurator inom habiliteringen, på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning.

 

Podden Funka olika, podden, IF,

Ung med IF

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har flera grupper för dig som är 15 år eller äldre med IF. Grupperna kan till exempel handla om kompisar, jobb, kärlek eller att flytta hemifrån.

ung och asperger om kärlek

Ung med autism

Ung och asperger är en webbplats för unga 16–25 år med autism. Läs om livsområden som skola, arbete, vardagsliv, kärlek och kompisar.

Fotograf/Illustratör: Sam Michélsen