Motorik- och träningscenter

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning.

Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning som främst påverkar din motorik, till exempel cerebral pares, flerfunktionsnedsättning eller en neuromuskulär sjukdom. 

Träningsteam för barn

För barn och ungdomar till och med 17 år. För att komma hit krävs remiss av ett habiliteringscenter. 
Träningsteam barn

Träningsteam för vuxna

För vuxna från 18 år. Du kan själv ansöka för att komma till oss. Här hittar du också vår träningsfilm för hemmaträning.
Träningsteam vuxna

Handteam

Vårt handteam är specialiserat på handfunktion. För att komma hit krävs remiss av ett habiliteringscenter.
Handteam

Dysfagiteam

Dysfagiteamet ger stöd till patienter som har ät- och sväljsvårigheter. För att komma hit krävs remiss av ett habiliteringscenter. 
Dysfagiteam

Kunskapsteam för sällsynta hälsotillstånd

Teamet samordnar och sprider kunskap om det sällsynta perspektivet inom Habilitering & Hälsa. Det samverkar bland annat med Centrum för sällsynta diagnoser och patientföreningar. 
Kunskapsteam är en del av kvalitetsarbetet inom Habilitering & Hälsa

Uppföljningsprogram för cerebral pares (CPUP)

Du som är över 18 år och har lindrig cerebral pares (GMFCS I-II) kan komma till oss för att fortsätta följas enligt uppföljningsprogrammet CPUP.
Uppföljningsprogram för cerebral pares (CPUP)

Avgift om du inte kommer till ett bokat besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

 

Kontakta Motorik- och träningscenter

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.