Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar. Vi vänder oss till barn och vuxna med autism och deras anhöriga. Vi vänder oss också till unga och vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Bild på föreläsningssituation

Barn med autism

Barn- och ungdomsteamet har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även grupper för barn från 9 år och föreläsningar och kurser för andra anhöriga, exempelvis syskon eller mor- och farföräldrar.
Barn- och ungdomsteamet

Vuxna med autism

Vuxenteamet har grupper och föreläsningar för dig som är vuxen och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även föreläsningar för anhöriga.
Vuxenteamet

Unga och vuxna med IF, intellektuell funktionsnedsättning

För dig som är 15 år eller äldre och har IF har vi grupper om vuxenlivet. Vi har också föreläsningar för anhöriga.
IF-grupper - för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Vid akuta frågor

Behöver du akut hjälp för ditt barn som mår dåligt? Vänd dig då till BUP, du hittar kontaktuppgifter på deras webbplats: Kontakta BUP på www.bup.se

Om du är vuxen och mår akut dåligt, kontakta din närmaste vuxenpsykiatriska akutmottagning.

För livshotande ärenden ring alltid 112.

Studiebesök för yrkesverksamma

Studiebesök för dig som arbetar exempelvis inom Habiliteringen, psykiatrin, kommunen eller annan vårdgivare och vill veta mer om Kurs- och kunskapscenter och hur vi jobbar. Nästa studiebesök är under planering för hösten-24. Länken för anmälan öppnas när datum och tid är bestämt.
Gå till anmälan för studiebesöket

 

Kontakta Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.