Folder om Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenters enhetsfolder

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Funktionsnedsättning, Barn eller vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenters enhetsfolder.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser, föreläsningar, temakvällar och gruppinsatser. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi ger behandlande insatser i grupp och samordnar habiliteringens kursutbud. 

Informationen i foldern finns tillgänglig i html på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringens kurs och kunskapscenter

Bild folder