Habilitering & Hälsas webbplatser

Habilitering & Hälsa har flera webbplatser med information och råd. De kan vara en källa till kunskap och stöd för dig som har en diagnos eller är anhörig. De kan också vara ett stöd för dig som är yrkesverksam inom funktionshinderområdet.