Så går det till på habiliteringen

Till lättläst

Här beskriver vi i korthet hur vi arbetar och vad du kan få hjälp med på våra nio habiliteringscenter för barn.

När vi fått ansökan eller remiss för barnet tar vi kontakt med dig. Vi kallar dig och ditt barn till ett möte. Vid det första mötet diskuterar vi vad ni vill prioritera och vilka habiliteringsinsatser som vi bedömer kan passa er. Vi går också igenom vilket stöd som finns runt er familj och om till exempel barnets förskola/skola kan vara involverad i habiliteringen. 

Tillsammans bestämmer vi vilka områden vi ska jobba med. Vi skriver ner det vi bestämmer i en vårdplan. Vi strävar efter att fokusera på en sak i taget för att barnets och familjens ork och lust ska räcka till. 

Habiliteringens stöd

Vi ger stöd och behandling inom flera områden, till exempel motorik, språk, kommunikation och dagliga rutiner. De habiliteringsinsatser barnet får ska utveckla eller kompensera för de förmågor som påverkas av funktionsnedsättningen. 

De insatser barnet får genomförs antingen på mottagningen eller i barnets vardag. En del insatser innebär först en introduktion och vägledning för att ni sedan ska kunna göra övningar på egen hand. Flera insatser görs i grupp tillsammans med andra föräldrar eller som webbkurser. 

När insatserna är genomförda utvärderar vi tillsammans. Om barnet behöver ytterligare stöd och behandling gör vi en ny bedömning och vårdplan. Annars avslutar vi habiliteringen och ni kan ta ny kontakt med mottagningen igen om det behövs.

Vi samarbetar vi med andra inom vård och omsorg när det behövs. Det sker ofta genom en så kallad samordnad individuell plan (SIP).

Din roll som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du en viktig roll i ditt barns habilitering. Du ser ditt barns behov och svårigheter. Du är också en viktig kontakt i barnets nätverk.

När en habiliteringsinsats är avslutad, fortsätter du att stötta ditt barn i vardagen. Det kan till exempel vara att fortsätta använda ett hjälpmedel eller att träna rörlighet. 

Ditt barns delaktighet

Ditt barn ska ha möjlighet att vara delaktig i sin habilitering och kunna uttrycka sina åsikter. Barnet behöver därför få information om sin funktionsnedsättning och de insatser som planeras. Hur mycket barnet kan involveras beror på barnets ålder och mognad. 

Habiliteringen har en liten superhjälte för barn som heter Undra. Undra hjälper barn att förstå vad som händer på habiliteringen och är framtagen för att göra barn mer delaktiga i sin vård. I Undras värld finns spel, bilder, böcker och film.
Undras värld

På vår webbsida för äldre barn och ungdomar beskriver vi vad habiliteringen kan hjälpa till med och hur det går till.
Om habilitering för ungdomar

Tystnadsplikt och journal

Vi antecknar kontakter och insatser i barnets journal. All personal inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt. 

 

alt=""

Vi som jobbar här

Inom habiliteringen arbetar bland annat arbetsterapeuter, logopeder och psykologer.
Våra professioner

Habiliteringens stöd

Habiliteringen ger stöd inom flera områden för att utveckla förmågor som påverkas av en funktionsnedsättning.
Det här gör habiliteringen

Senast ändrad 2024-05-23