För föräldrar om habilitering

Till längre text

Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till barn som har en funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till dig som förälder och till andra vuxna kring barnet. Den här sidan beskriver hur det går till. Texten är på lättläst svenska.

Om habiliteringen

Vi på Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till barn som har en funktionsnedsättning.

Vi stödjer och hjälper också dig som är förälder och andra personer i barnets familj. Vi ger även stöd och hjälp till personal som arbetar med barnet.

Habiliteringen arbetar för att barnet och familjen ska få det bättre och lättare i livet. Habiliteringen ska hjälpa barnet att klara av saker själv, både hemma och i samhället. Så mycket det går.

Så här går det till

Är du förälder kan du fylla i en ansökan för att ditt barn ska få hjälp. Det behövs ingen remiss.

Du kan söka hjälp för ditt barn, barnets syskon eller dig själv. Det är gratis att få habilitering. 

Många barn som kommer till habiliteringen har fått en remiss från en läkare eller en psykolog. Då har läkaren eller psykologen skrivit att barnet behöver habilitering.

Ett första möte

När vi har läst din ansökan eller din remiss skickar vi ett brev hem till dig. I brevet finns en inbjudan till ett informationsmöte med andra föräldrar. Du kan också få ett brev med en inbjudan till ett möte med bara dig.

På ett informationsmöte får du veta vad habiliteringen kan hjälpa till med. På ett personligt möte med bara dig pratar vi om hur vi kan hjälpa just ditt barn.

Du ska få komma på ett informationsmöte eller ett personligt möte så fort det går. Det får inte gå längre tid än trettio dagar efter att vi har fått din ansökan eller din remiss.

Vi planerar ditt barns habilitering

När vi på habiliteringen har haft ett personligt möte med ditt barn och dig diskuterar vi vad ditt barn och er familj behöver.

Det är viktigt att ditt barn och du får säga vad ni tycker. Vi pratar med er om vad ni tycker är viktigast att få hjälp med.

Vi pratar också om vilket stöd ni kan få av släkt och vänner och hur förskolan och skolan kan hjälpa till.

Sedan bestämmer vi tillsammans vilket stöd ni ska få av oss. Stödet från oss kallas för insatser. Det vi bestämmer skriver vi ned i en vårdplan.

Vi arbetar med en svårighet i taget för att ditt barn ska orka och vilja vara med.

Det här kan ni få hjälp med

Habiliteringen kan hjälpa till med det här:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Att fungera i vardagen
 • Hälsa och levnadsvanor
 • Motorik och att förflytta sig
 • Andning och sväljning
 • Smärta och intryck från olika sinnen
 • Språk och kommunikation
 • Relationer och att umgås med andra
 • Problembeteenden
 • Skola och arbete
 • Samhällets stöd
 • Stöd till familjen

Så här ger vi stöd och hjälp

Ditt barn kan få stöd och hjälp av habiliteringen på olika sätt.

Barnet kan få stöd

 • på habiliteringens mottagning
 • hemma hos er i vardagen
 • i förskolan eller i skolan.

Ni kan få övningar som ni ska göra hemma själva. Ni kan få vara med i en grupp med flera barn och föräldrar. Det finns också kurser på internet.

Om du behöver prata med oss bokar vi ett möte. Vi kan ha ett möte på vår
mottagning eller på telefon. Vi kan också ha videosamtal där vi ser varandra.

Ditt barn ska kunna förstå och påverka

Ditt barn ska få hjälp att förstå vad som händer på habiliteringen. Ditt barn ska också få vara med och bestämma och säga sina åsikter.

Barnet behöver få information om sin funktionsnedsättning och vad habiliteringen ska hjälpa till med.

Hur mycket barnet kan bestämma beror på barnets ålder och mognad.

Din uppgift som förälder

Du som är förälder är viktig för ditt barns habilitering. Det är du som vet vad ditt barn tycker är svårt.

Vi på habiliteringen bestämmer tillsammans med dig hur vi kan hjälpa barnet.

Vi föreslår olika typer av hjälp och stöd. Du och ditt barn provar hjälpen och ser om den fungerar. Ibland provar ni själva och ibland provar ni tillsammans med andra.

När en hjälpinsats är färdig fortsätter du att ge stöd till ditt barn. Det kan till exempel vara stöd att använda ett hjälpmedel eller träna rörlighet. Du får gärna ta kontakt med oss på habiliteringen igen om ni behöver.

Du som förälder kan också få hjälp med sådant som du tycker är svårt. Du kan få gå på stödsamtal hos oss. Då får du prata om hur det är att ha ett barn med funktionsnedsättning. Du kan också få gå en utbildning för föräldrar.

Vad händer sen?

När ni har fått stöd och hjälp av oss på habiliteringen utvärderar vi tillsammans med er hur det har gått. Då pratar vi med er om ni är nöjda med hjälpen och om ni behöver mer stöd och hjälp.

Om ni behöver mer hjälp pratar vi om vad ni behöver. Sedan planerar och bestämmer vi nya hjälpinsatser.

Om ni inte behöver mer hjälp avslutar vi habiliteringen. Ni kan gärna ta kontakt med oss igen om ni behöver nytt stöd.

Resa till habiliteringen

Du betalar själv för dina resor till habiliteringen. Ibland ingår resan i högkostnadsskyddet. Det betyder att resan är gratis om du redan har betalat 1150 kronor för sjukvård de senaste tolv månaderna.

Du kan också få resan gratis om du behöver det av medicinska orsaker. Då kallas det en sjukresa.

Tolk

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk. Berätta för den person du ska träffa om du behöver tolk. 

Tystnadsplikt och journal

Vi som arbetar på habiliteringen får inte berätta för någon annan om ditt barns funktionsnedsättning. Vi får inte heller berätta om vilken hjälp ditt barn får hos oss.

Vi som arbetar med ditt barn skriver journal. I journalen står det om barnets funktionsnedsättning och vilket stöd barnet får av oss.

Om du själv får stöd av oss skriver vi in det i din journal. Om någon annan i din familj får stöd av oss skriver vi in det i den personens journal.

Berätta vad du tycker

Om du är missnöjd med något på habiliteringen vill vi gärna att du berättar det för oss. Ge gärna förslag på vad som kan bli bättre.

Vilka jobbar på habiliteringen?

På habiliteringen arbetar människor med olika yrken.

 • Arbetsterapeuten hjälper ditt barn att klara saker själv med olika hjälpmedel.
 • Sjukgymnasten och fysioterapeuten hjälper ditt barn att träna på olika rörelser.
 • Kuratorn hjälper ditt barn och dig med vilket stöd ni kan få av samhället.
 • Logopeden hjälper ditt barn att prata med språk, tecken och bilder.
 • Psykologen hjälper ditt barn och dig att prata om tankar och känslor och sådant som är svårt.
 • Specialpedagogen hjälper ditt barn att göra det lättare att lära sig nya saker.

Vi på habiliteringen kan inte hjälpa till med allt. Ibland behöver ditt barn eller du hjälp med sådant som andra kan bättre. Om inte vi på habiliteringen kan hjälpa till berättar vi var ni kan söka hjälp.

Vi samarbetar med andra i sjukvården för att ditt barn ska få rätt stöd och hjälp. Vi samarbetar också med skolan om ditt barn behöver det.

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, att få vardagen att fungera och samhällets stöd.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).