För föräldrar om habilitering

Till längre text

Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till barn som har en funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till dig som är förälder och till andra anhöriga. Här beskriver vi hur det går till. Texten är på lättläst svenska.

Om habiliteringen

Habilitering och Hälsa tar emot barn som har olika funktionsnedsättningar. Det kan vara autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller dövblindhet.

Habiliteringen ska hjälpa barnen att må bra och klara av saker själva. Så mycket det går.

Många barn har fått en remiss från en läkare eller en psykolog. Du som är förälder kan också ansöka om habilitering för ditt barn.

När vi har fått en remiss eller ansökan får du som är barnets förälder ett brev med en inbjudan till en av våra mottagningar.

Det kostar ingenting att få habilitering. 

Det här kan ni få hjälp med

Habiliteringen kan hjälpa till med olika saker. Tillsammans kommer vi överens om vilken hjälp ni ska få. Habiliteringen arbetar med dessa områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

Vi samarbetar med andra i sjukvården, förskolan eller skolan om det behövs.

Habiliteringen kan inte hjälpa till med allt, till exempel kan vi inte skriva ut medicin. Vi kan berätta var ni kan söka annan hjälp om ni behöver det.

Så här ger vi stöd

Ni kan träffa oss eller få stöd på olika sätt. Det kan vara:

 • i kurser eller grupper tillsammans med andra
 • på habiliteringens mottagningar
 • hemma hos er
 • på förskolan eller skolan
 • i telefonsamtal eller videosamtal.

Information till barnet

Ditt barn behöver få information om sin funktionsnedsättning. Barnet behöver också veta vad habiliteringen ska hjälpa till med.

Ditt barn ska få säga vad hon eller han tycker om sin habilitering. Ju äldre barnet blir desto mer kan barnet vara med och planera sin habilitering.

Din uppgift som förälder

Du som är förälder är viktig för ditt barns habilitering. Det är du som vet vad som är svårt för ditt barn. Det är också du som behöver stötta barnet med till exempel träning eller att använda ett hjälpmedel.

Du behöver må bra själv för att kunna stötta ditt barn. Därför kan du prata med oss om hur du mår. Du kan också vara med i en föräldragrupp.

Tystnadsplikt och journal

Vi som arbetar på habiliteringen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om ditt barn.

Vi skriver vilken hjälp barnet får av oss i en journal. Du kan läsa barnets journal tills barnet är ungefär 12 år.

Tolk

Om du inte pratar svenska kan du ha en tolk när du träffar oss. Berätta för den person du ska träffa på habiliteringen om du behöver det. 

Berätta vad du tycker

Om du inte är nöjd med något vi gör vill vi gärna att du berättar det för oss. Du kan också ge förslag på vad som kan bli bättre.

Här kan du läsa mer om att klaga och ge synpunkter

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, samhällets stöd och att få vardagen att fungera.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).