För föräldrar om habilitering

Till längre text

Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till barn som har en funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till dig som förälder och till andra vuxna kring barnet. Den här sidan beskriver hur det går till. Texten är på lättläst svenska.

Om habiliteringen

Vi på Habilitering och Hälsa
ger stöd och hjälp till barn
som har en funktionsnedsättning.

Vi stödjer och hjälper också
dig som är förälder och andra
personer i barnets familj.
Vi ger även stöd och hjälp till
personal som arbetar med barnet.

Habiliteringen arbetar för att
barnet och barnets familj
ska få det bättre och lättare i livet.
Habiliteringen ska hjälpa
barnet att klara av saker själv,
både hemma och i samhället.
Så mycket det går.

Så här går det till

Du behöver ingen remiss för
att få hjälp av habiliteringen.
Är du förälder kan du själv fylla i en
ansökan för att ditt barn ska få hjälp.

Du kan söka hjälp för ditt barn,
barnets syskon eller dig själv.
Det är gratis att få habilitering.
Många barn som kommer till oss
har fått en remiss från en läkare
eller en psykolog.
Då har läkaren eller psykologen
skrivit att barnet behöver habilitering.

Ett första möte

När vi har läst din ansökan
eller din remiss skickar vi
ett brev hem till dig.

I brevet finns en inbjudan
till ett informationsmöte
med andra föräldrar.
Du kan också få ett brev med
en inbjudan till ett möte med bara dig.

På ett informationsmöte
får du veta vad habiliteringen
kan hjälpa till med.
På ett personligt möte med bara dig
pratar vi om hur vi kan hjälpa just ditt barn.

Du ska få komma på
ett informationsmöte eller
ett personligt möte så fort det går.
Det får inte gå längre tid än trettio dagar
efter att vi har fått din ansökan eller din remiss.

Vi planerar ditt barns habilitering

När vi på habiliteringen har haft
ett personligt möte med ditt barn
och dig diskuterar vi vad ditt barn
och er familj behöver.

Det är viktigt att ditt barn
och du får säga vad ni tycker.
Vi pratar med er om vad ni tycker
är viktigast att få hjälp med.

Vi pratar också om vilket stöd
ni kan få av släkt och vänner
och hur förskolan och skolan
kan hjälpa till.

Sedan bestämmer vi tillsammans
vilket stöd ni ska få av oss.
Stödet från oss kallas för insatser.
Det vi bestämmer skriver vi
ned i en vårdplan.

Vi arbetar med en svårighet i taget
för att ditt barn ska orka och vilja vara med.

Det här kan ni få hjälp med

Habiliteringen kan hjälpa till med det här:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Hälsa och vanor i vardagen
 • Kropp och rörelser
 • Språk och kommunikation
 • Att fungera i vardagen
 • Relationer och kontakter med andra
 • Syn, hörsel, känsel och smärta
 • Problembeteenden
 • Skola, arbete och fritid
 • Samhällets stöd
 • Stöd till familjen och släkten

Så här ger vi stöd och hjälp

Ditt barn kan få stöd och hjälp
av habiliteringen på olika sätt.

Barnet kan få stöd

 • på habiliteringens mottagning
 • hemma hos er i vardagen
 • i förskolan eller i skolan.

Ni kan få övningar
som ni ska göra hemma själva.
Ni kan få vara med i en grupp
med flera barn och föräldrar.
Det finns också kurser på internet.

Om du behöver prata med oss
bokar vi ett möte.
Vi kan ha ett möte på vår
mottagning eller på telefon.
Vi kan också ha videosamtal
där vi ser varandra.

Ditt barn ska kunna förstå och påverka

Ditt barn ska få hjälp att förstå
vad som händer på habiliteringen.
Ditt barn ska också få vara med
och bestämma och säga sina åsikter.

Barnet behöver få information
om sin funktionsnedsättning
och vad habiliteringen ska hjälpa till med.

Hur mycket barnet kan bestämma
beror på barnets ålder och mognad.

Din uppgift som förälder

Du som är förälder är viktig
för ditt barns habilitering.
Det är du som vet vad
ditt barn tycker är svårt.

Vi på habiliteringen bestämmer
tillsammans med dig
hur vi kan hjälpa barnet.

Vi föreslår olika typer av hjälp och stöd.
Du och ditt barn provar hjälpen
och ser om den fungerar.
Ibland provar ni själva och ibland
provar ni tillsammans med andra.

När en hjälpinsats är färdig
fortsätter du att ge stöd till ditt barn.
Det kan till exempel vara stöd
att använda ett hjälpmedel eller träna rörlighet.
Du får gärna ta kontakt med oss
på habiliteringen igen om ni behöver.

Du som förälder kan också få hjälp
med sådant som du tycker är svårt.
Du kan få gå på stödsamtal hos oss.
Då får du prata om hur det är
att ha ett barn med funktionsnedsättning.
Du kan också få gå en utbildning för föräldrar.

Vad händer sen?

När ni har fått stöd och hjälp
av oss på habiliteringen
utvärderar vi tillsammans med er
hur det har gått.
Då pratar vi med er om ni är
nöjda med hjälpen och om ni
behöver mer stöd och hjälp.

Om ni behöver mer hjälp
pratar vi om vad ni behöver.
Sedan planerar och bestämmer vi
nya hjälpinsatser.

Om ni inte behöver mer hjälp
avslutar vi habiliteringen.
Ni kan gärna ta kontakt med oss igen
om ni behöver nytt stöd.

Resa till habiliteringen

Du betalar själv för dina resor
till habiliteringen.
Ibland ingår resan i högkostnadsskyddet.
Det betyder att resan är gratis om du redan
har betalat 1150 kronor för sjukvård
de senaste tolv månaderna.

Du kan också få resan gratis om
du behöver det av medicinska orsaker.
Då kallas det en sjukresa.

Tolk

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk.
Berätta för den person du ska träffa
om du behöver tolk. 

Tystnadsplikt och journal

Vi som arbetar på habiliteringen
får inte berätta för någon annan
om ditt barns funktionsnedsättning.
Vi får inte heller berätta om
vilken hjälp ditt barn får hos oss.

Vi som arbetar med ditt barn
skriver journal.
I journalen står det om
barnets funktionsnedsättning
och vilket stöd barnet får av oss.

Om du själv får stöd av oss
skriver vi in det i din journal.
Om någon annan i din familj
får stöd av oss skriver vi in det
i den personens journal.

Berätta vad du tycker

Om du är missnöjd med något på habiliteringen
vill vi gärna att du berättar det för oss.
Ge gärna förslag på vad som kan bli bättre.

Vilka jobbar på habiliteringen?

På habiliteringen arbetar människor med olika yrken.

 • Arbetsterapeuten hjälper ditt barn att klara saker själv med olika hjälpmedel.
 • Sjukgymnasten och fysioterapeuten hjälper ditt barn att träna på olika rörelser.
 • Kuratorn hjälper ditt barn och dig med vilket stöd ni kan få av samhället.
 • Logopeden hjälper ditt barn att prata med språk, tecken och bilder.
 • Psykologen hjälper ditt barn och dig att prata om tankar och känslor och sådant som är svårt.
 • Specialpedagogen hjälper ditt barn att göra det lättare att lära sig nya saker.

Vi på habiliteringen kan inte hjälpa till med allt.
Ibland behöver ditt barn eller du hjälp
med sådant som andra kan bättre.
Om inte vi på habiliteringen kan hjälpa till
berättar vi var ni kan söka hjälp.

Vi samarbetar med andra i sjukvården
för att ditt barn ska få rätt stöd och hjälp.
Vi samarbetar också med skolan
om ditt barn behöver det.

Har du frågor?

Vår frågetjänst kan mycket om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Ring 08-123 350 10
Vardagar 8.30-16.30