Ansök om habilitering

Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till barn och vuxna som har en funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till anhöriga. Det kostar ingenting att få habilitering. Texten är på lättläst svenska.

Vem kan få stöd?

Habilitering och Hälsa är en del av Region Stockholm. Vi ger stöd vid:

  • adhd hos barn och unga upp till 25 år
  • autism
  • dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
  • dövblindhet
  • förvärvad hjärnskada
  • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • rörelsenedsättning.

Så här ansöker du

Det vanligaste sättet att komma till oss är att en läkare eller psykolog skickar en remiss till oss. Du kan också ansöka själv.

För att få habilitering behöver du ett läkarintyg eller en journalkopia som beskriver din funktionsnedsättning. Det får du efter en utredning. Utredning görs på en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning.

De flesta ansöker om habilitering hos något av våra habiliteringscenter. Det finns 17 habiliteringscenter i Stockholms län.

Du kan ansöka på 1177.se. Du kan också posta en ansökningsblankett till den mottagning du vill komma till eller ringa.

Du kan ta hjälp av en anhörig, LSS-handläggare eller telefontolk när du ska ansöka.

Ansökan för barn 0-17 år

Ansökan för vuxna

Ansökan för anhöriga

Efter ansökan eller remiss

Du får ett brev med en inbjudan till ett möte senast 30 dagar efter att vi fått remissen eller ansökan.

Asylsökande

Barn, 0-17 år, som är asylsökande eller saknar uppehållstillstånd har rätt till habilitering.

Vuxna som är asylsökande eller saknar uppehållstillstånd har inte rätt till habilitering.

För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, samhällets stöd och att få vardagen att fungera.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).