För vuxna med funktionsnedsättning

Till längre text

Här beskriver vi vad habiliteringen kan göra för dig som har en funktionsnedsättning. Texten är på lättläst svenska.

Om habiliteringen

Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Det kan vara autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, dövhet eller dövblindhet.

Habiliteringen ska göra så att du får det lättare i vardagen. Du ska få hjälp att klara av saker själv, både hemma och i samhället. Så mycket det går.

Du kan ansöka själv om att få habilitering. Det kan också vara en läkare eller en psykolog som skickar en remiss till oss. Då har de skrivit att du behöver habilitering. 

När vi har fått din ansökan eller en remiss får du en inbjudan till ett möte på en av våra mottagningar.

Det kostar ingenting att få habilitering. 

Det här kan du få hjälp med

Habiliteringen kan hjälpa till med olika saker. Tillsammans med dig kommer vi överens om vilken hjälp du ska få. Habiliteringen arbetar med dessa områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

Vi samarbetar med andra i sjukvården och kommunen om det behövs.

Habiliteringen kan inte hjälpa till med allt, till exempel kan vi inte skriva ut medicin. Vi kan berätta var du kan söka annan hjälp om du behöver det.

Så här ger vi stöd 

Du kan träffa oss eller få stöd på olika sätt. Det kan vara:

 • i kurser eller grupper tillsammans med andra
 • på habiliteringens mottagningar
 • hemma hos dig
 • i telefonsamtal eller videosamtal.

Stöd till anhöriga

Vi kan ge stöd till dina föräldrar och syskon om de behöver det för att må bra. Vi kan också ge stöd till dina barn.

Tystnadsplikt och journal

Vi som arbetar på habiliteringen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om dig eller om din funktionsnedsättning.

Vi skriver vilken hjälp du får av oss i en journal. Du kan läsa din journal på 1177.se eller be att få den utskriven av oss.

Tolk

Om du inte pratar svenska kan du ha en tolk när du träffar oss. Berätta för den person du ska träffa på habiliteringen om du behöver det. 

Berätta vad du tycker

Om du inte är nöjd med något vi gör vill vi gärna att du berättar det för oss. Du kan också ge förslag på vad som kan bli bättre.

Här kan du läsa mer om att klaga och ge synpunkter

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, samhällets stöd och att få vardagen att fungera.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).