För vuxna med funktionsnedsättning

Till längre text

Den här sidan beskriver vad habiliteringen gör för vuxna med funktionsnedsättning. Texten är på lättläst svenska.

Om habiliteringen

Vi på Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Habiliteringen ska göra så att du får det lättare i vardagen. Du ska få hjälp att klara av saker själv, både hemma och i samhället. Så mycket det går.

Vi kan också stödja och hjälpa din familj och personal som arbetar med dig.

Så här går det till

Ibland är det en läkare eller psykolog som skickar en remiss till oss. Då har de skrivit att du behöver habilitering.

Men du behöver ingen remiss för att få hjälp. Du kan fylla i ansökan själv och det är gratis att få habilitering.

Ett första möte

När vi har läst din ansökan eller din remiss skickar vi ett brev hem till dig. I brevet finns en inbjudan till ett möte.

Om du vill får du ta med dig någon till mötet. Det kan till exempel vara en släkting eller en god man.

På mötet får du veta vad habiliteringen kan hjälpa till med. Du ska få komma på mötet så fort det går. Det får inte gå längre tid än trettio dagar efter att vi har fått din ansökan eller din remiss.

Vi planerar din habilitering

När vi på habiliteringen har haft ett möte med dig diskuterar vi vad du behöver
och vad vi kan hjälpa till med. Vi pratar med dig om vad du tycker är viktigast att få hjälp med.

Sedan bestämmer vi tillsammans med dig vilket stöd du ska få av oss. Stödet kallas för insatser. Det vi bestämmer skriver vi ner i en vårdplan.

Om det är flera saker du behöver hjälp med arbetar vi med en sak i taget. Då blir det lättare att orka.

Det här kan du få hjälp med

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Att fungera i vardagen
 • Hälsa och levnadsvanor
 • Motorik och att förflytta sig
 • Andning och sväljning
 • Smärta och intryck från olika sinnen
 • Språk och kommunikation
 • Relationer och att umgås med andra
 • Problembeteenden
 • Skola och arbete
 • Samhällets stöd
 • Stöd till familjen

Så här ger vi stöd och hjälp

Du kan få stöd och hjälp av habiliteringen på olika sätt. Stödet får du på habiliteringens mottagning eller hemma hos dig i vardagen. Du kan få övningar som du ska göra hemma själv. Du kan få vara med i en grupp med flera personer som behöver samma hjälp. Det finns också kurser på internet.

Om du behöver prata med oss bokar vi ett möte. Vi kan ha ett möte på vår mottagning eller på telefon. Vi kan också ha videosamtal där vi ser varandra.

Vad händer sen?

När du har fått stöd och hjälp av oss på habiliteringen har vi utvärdering. Då pratar vi med dig om hur det har gått. Är du nöjd med hjälpen? Eller behöver du mer stöd och hjälp? Sedan planerar och bestämmer vi nya hjälpinsatser tillsammans med dig.

Om du inte behöver mer hjälp avslutar vi habiliteringen. Du kan gärna ta kontakt med oss igen om du behöver nytt stöd.

Resa till habiliteringen

Du betalar själv för dina resor till habiliteringen. Ibland ingår resan i högkostnadsskyddet. Det betyder att resan är gratis om du redan har betalat 1150 kronor för sjukvård de senaste tolv månaderna.

Du kan också få resan gratis om du behöver det av medicinska orsaker. Då kallas det för sjukresa.

Tolk

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk. Berätta för den person du ska träffa om du behöver tolk. 

Tystnadsplikt och journal

Vi som arbetar på habiliteringen får inte berätta för någon annan om din funktionsnedsättning. Vi får inte heller berätta om vilken hjälp du får hos oss.
Det kallas för tystnadsplikt.

Vi som arbetar med dig skriver journal. I journalen står det om din funktionsnedsättning och vilket stöd du får av oss. Om någon annan i din familj
får stöd av oss skriver vi in det i den personens journal.

Berätta vad du tycker

Om du är missnöjd med något på habiliteringen vill vi att du berättar det för oss. Ge gärna förslag på vad som kan bli bättre.

Vilka jobbar på habiliteringen?

På habiliteringen arbetar människor med olika yrken.

 • Arbetsterapeuten hjälper dig att klara saker själv med olika hjälpmedel.
 • Sjukgymnasten och fysioterapeuten hjälper dig att träna på olika rörelser.
 • Kuratorn hjälper dig med vilket stöd du kan få av samhället.
 • Logopeden hjälper dig att prata med språk, tecken och bilder.
 • Psykologen hjälper dig att prata om tankar och känslor och sådant som är svårt.
 • Specialpedagogen gör det lättare för dig att lära dig nya saker.

Hjälp från andra

Vi på habiliteringen kan inte hjälpa till med allt. Ibland behöver du hjälp
med sådant som andra kan bättre. Om inte vi på habiliteringen kan hjälpa till
berättar vi var du kan söka hjälp.

Vi samarbetar med andra i sjukvården för att du ska få rätt stöd och hjälp.

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, att få vardagen att fungera och samhällets stöd.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).