För vuxna med funktionsnedsättning

Till längre text

Den här sidan beskriver vad habiliteringen gör för vuxna med funktionsnedsättning. Texten är på lättläst svenska.

Om habiliteringen

Vi på Habilitering och Hälsa
ger stöd och hjälp till dig
som har en funktionsnedsättning.
Habiliteringen ska göra så att du
får det lättare i vardagen.
Du ska få hjälp att klara av saker själv,
både hemma och i samhället.
Så mycket det går.

Vi kan också stödja och hjälpa din familj
och personal som arbetar med dig.

Så här går det till

Ibland är det en läkare eller psykolog
som skickar en remiss till oss.
Då har de skrivit
att du behöver habilitering.

Men du behöver ingen remiss för att få hjälp.
Du kan fylla i ansökan själv
och det är gratis att få habilitering.

Ett första möte

När vi har läst din ansökan eller din remiss
skickar vi ett brev hem till dig.
I brevet finns en inbjudan till ett möte.

Om du vill får du ta med dig någon till mötet.
Det kan till exempel vara en släkting eller en god man.

På mötet får du veta
vad habiliteringen kan hjälpa till med.
Du ska få komma på mötet så fort det går.
Det får inte gå längre tid än trettio dagar
efter att vi har fått din ansökan eller din remiss.

Vi planerar din habilitering

När vi på habiliteringen har haft
ett möte med dig diskuterar vi vad du behöver
och vad vi kan hjälpa till med.
Vi pratar med dig om vad du tycker
är viktigast att få hjälp med.

Sedan bestämmer vi tillsammans med dig
vilket stöd du ska få av oss.
Stödet kallas för insatser.
Det vi bestämmer skriver vi ner
i en vårdplan.

Om det är flera saker du behöver hjälp med
arbetar vi med en sak i taget.
Då blir det lättare att orka.

Det här kan du få hjälp med

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Hälsa och vanor i vardagen
 • Kropp och rörelser
 • Språk och kommunikation
 • Att fungera i vardagen
 • Relationer och kontakter med andra
 • Syn, hörsel, känsel och smärta
 • Problembeteenden
 • Skola, arbete och fritid
 • Samhällets stöd
 • Stöd till familjen och släkten

Så här ger vi stöd och hjälp

Du kan få stöd och hjälp
av habiliteringen på olika sätt.
Stödet får du på habiliteringens mottagning
eller hemma hos dig i vardagen.
Du kan få övningar
som du ska göra hemma själv.
Du kan få vara med i en grupp
med flera personer som behöver samma hjälp.
Det finns också kurser på internet.

Om du behöver prata med oss
bokar vi ett möte.
Vi kan ha ett möte på vår mottagning
eller på telefon.
Vi kan också ha videosamtal
där vi ser varandra.

Vad händer sen?

När du har fått stöd och hjälp
av oss på habiliteringen
har vi utvärdering.
Då pratar vi med dig om hur det har gått.
Är du nöjd med hjälpen?
Eller behöver du mer stöd och hjälp?
Sedan planerar och bestämmer vi
nya hjälpinsatser tillsammans med dig.

Om du inte behöver mer hjälp
avslutar vi habiliteringen.
Du kan gärna ta kontakt med
oss igen om du behöver nytt stöd.

Resa till habiliteringen

Du betalar själv för dina resor till habiliteringen.
Ibland ingår resan i högkostnadsskyddet.
Det betyder att resan är gratis om du redan
har betalat 1150 kronor för sjukvård
de senaste tolv månaderna.

Du kan också få resan gratis om
du behöver det av medicinska orsaker.
Då kallas det för sjukresa.

Tolk

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk.
Berätta för den person du ska träffa
om du behöver tolk. 

Tystnadsplikt och journal

Vi som arbetar på habiliteringen
får inte berätta för någon annan
om din funktionsnedsättning.
Vi får inte heller berätta om
vilken hjälp du får hos oss.
Det kallas för tystnadsplikt.

Vi som arbetar med dig
skriver journal.
I journalen står det om
din funktionsnedsättning
och vilket stöd du får av oss.
Om någon annan i din familj
får stöd av oss skriver vi in det
i den personens journal.

Berätta vad du tycker

Om du är missnöjd med något på habiliteringen
vill vi att du berättar det för oss.
Ge gärna förslag på vad som kan bli bättre.

Vilka jobbar på habiliteringen?

På habiliteringen arbetar människor med olika yrken.

 • Arbetsterapeuten hjälper dig att klara saker själv med olika hjälpmedel.
 • Sjukgymnasten och fysioterapeuten hjälper dig att träna på olika rörelser.
 • Kuratorn hjälper dig med vilket stöd du kan få av samhället.
 • Logopeden hjälper dig att prata med språk, tecken och bilder.
 • Psykologen hjälper dig att prata om tankar och känslor och sådant som är svårt.
 • Specialpedagogen gör det lättare för dig att lära dig nya saker.

Vi på habiliteringen kan inte hjälpa till med allt.
Ibland behöver du hjälp
med sådant som andra kan bättre.
Om inte vi på habiliteringen kan hjälpa till
berättar vi var du kan söka hjälp.

Vi samarbetar med andra i sjukvården
för att du ska få rätt stöd och hjälp.

Har du frågor?

Vår frågetjänst kan mycket om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Ring 08-123 350 10
Vardagar 8.30-16.30