När du blir myndig

Till längre text

Den här sidan är för dig som ska bli eller nyss har blivit myndig. Texten är på lättläst svenska.

Bestämma själv

När du fyller 18 år blir du myndig. 
Du får bestämma över dig själv.
Du får ta hand om dina pengar.
Du får kontakta vården. 

Det kan vara skönt att få bestämma själv.
Men det är mycket att tänka på.
Om du inte klarar allt själv kan du få hjälp.

Det blir lättare om du förbereder dig.
Börja prata med dina föräldrar
eller någon annan vuxen 
innan du fyller 18 år.

Söka vård

Du ska själv söka vård
och bestämma vilken vård du vill ha.
Du har rätt att förstå allt
som handlar om din vård.
Be personal att förklara
om du inte förstår.

Även om du har varit på habiliteringen
måste du ta kontakt igen.
Du kan behöva byta
till ett habiliteringscenter för vuxna.
Vi kan även hjälpa dig att hitta rätt
om du behöver söka annan vård.

Eller så kan dina föräldrar hjälpa dig
om du vill det.
Du kan ge dina föräldrar en fullmakt (tillstånd)
att läsa din journal eller boka tider.
Det kan också gälla kontakter med skolan.
En fullmakt gäller bara så länge du vill.

Har du många kontakter med både kommun och sjukvård 
har du rätt till en SIP, en Samordnad Individuell Plan.
Då ska de olika vårdgivarna prata med varandra
och göra det enklare för dig.

God man

Om du behöver mer hjälp
kan du ansöka om en god man.
En god man kan till exempel:

  • betala räkningar och sköta din ekonomi
  • ha kontakt med vården
  • ha kontakt med kommunen
  • hitta aktiviteter
  • söka bidrag och ersättningar

Det är ändå du som bestämmer
över din ekonomi och din vård.
Föräldrar kan vara god man.
Men det kan också vara
en annan person som du litar på.

Om du vill ha en god man så tar du kontakt
med kommunen där du bor.
Du kan fråga oss på habiliteringen
om hur ansökan går till.

Prata med någon

Det kan vara spännande att bli vuxen!
Och det är viktigt att det känns bra.
Behöver du prata med någon
om allt som händer? 
Fråga efter en kurator på habiliteringen,
på en vårdcentral
eller en ungdomsmottagning.

Har du frågor?

Vår frågetjänst kan mycket om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Ring 08-123 350 10
Vardagar 8.30-16.30