Det här gör habiliteringen

Till längre text

Här kan du läsa om vad Habilitering & Hälsa kan hjälpa dig med. Du kan behöva hjälp med flera saker eller bara en. Dina behov kan ändra sig under olika perioder i livet. Texten är på lättläst svenska.

Habiliteringen kan hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att klara dig bättre i ditt liv och i din vardag. Vi kan också ge stöd till dina anhöriga. 

Samhällets stöd

Fler än habiliteringen kan ge olika sorters stöd. Stödet kan komma från till exempel kommunen, Försäkringskassan, skolan eller universitetet. Habiliteringen vet vilket stöd som finns och hur man gör för att ansöka om det.                                                  

Boende

Habiliteringen kan ge råd för att ditt boende ska fungera och bedöma om din bostad behöver anpassas utifrån dina behov.                                                                                                     

Skola, arbete och sysselsättning

Det är viktigt att skolan eller arbetet fungerar för att du ska må bra. Många behöver särskilt stöd när man är i skolan eller på arbetet. Det kan till exempel vara att få sitta i en tyst och lugn miljö. Ibland behöver andra lära sig mer om din funktionsnedsättning, till exempel lärare eller arbetsledare. Habiliteringen kan ge råd om vad som kan göras.                                                                                              

Fritid

Fritiden är en stor del av livet. Habiliteringen kan ge råd och stöd för att du ska ha en bra och meningsfull fritid.                                                                                                                                   

Motorik och förflyttning 

Motorik handlar om kroppens alla rörelser. Om du har svårt för vissa rörelser kan du behöva hjälpmedel. Det kan till exempel vara en rullstol eller ett handledsstöd.

Habiliteringen kan också hjälpa dig att träna din balans eller din förmåga att röra på dig. Vi kan arbeta med att hitta bra ställningar när du ligger, sitter eller står.                                                                                             

Andning och sväljning 

En del funktionsnedsättningar påverkar andningen. Då kan habiliteringen hjälpa till så att andningen fungerar bättre.

Om du har svårt att tugga och svälja kan habiliteringen hitta sätt som gör det lättare.                                                                                               

Smärta och sinnesintryck

En del funktionsnedsättningar gör att man får ont. Man kan bli stel och spänd. Habiliteringen kan arbeta med smärta som beror på din funktionsnedsättning.

Vi kan också hjälpa dig som är mycket känslig för intryck från dina sinnen. Det kan till exempel vara att du har svårt med vissa ljud eller ljus, känslighet i huden eller för viss mat.                                                                                             

Dagliga rutiner

Om du har svårt att få livet hemma att fungera kan vi hjälpa dig på olika sätt. Det kan vara att hitta hjälpmedel och annat stöd som gör det lättare. Det kan vara att få bra vanor för att sköta ditt hem och din hygien.

Vi kan också hjälpa dig att få bättre koll på tiden och vad du kan göra i din vardag.                                                                                          

Språk och kommunikation

Du behöver förstå andra. Och andra behöver förstå vad du vill. Habiliteringen kan hitta bra sätt för dig att kommunicera och använda språk. Det kan vara teckenspråk eller bilder i stället för att tala och skriva. Det finns också andra sätt att använda språk, till exempel talande hjälpmedel.

Du som kan tala men ändå har svårt att förstå andra och bli förstådd kan få hjälp med det.                                                                                              

Socialt samspel och relationer

Din funktionsnedsättning kan påverka hur du umgås med andra personer. Du kanske behöver hjälp att förstå hur andra tänker och fungerar. Eller så funderar du över hur de uppfattar dig. Vi kan hjälpa dig att hitta sätt att umgås som passar dig.

Det kan också handla om att vara förälder. Du kan prata med oss om hur det fungerar med dina barn.                                                                                               

Hälsa och levnadsvanor

Din funktionsnedsättning kan påverka din hälsa. Vi kan hjälpa dig att hitta vanor som du mår bra av, nu och senare. Det kan till exempel vara dina matvanor eller att du rör på dig.

Vi kan också hjälpa dig med din sömn, stress, oro, ensamhet och frågor om sex.                                                                                              

Problembeteende

Ibland gör man saker som inte är bra för en själv eller andra. Det kan handla om att man skadar sig själv, skrämmer andra, är våldsam eller förstör saker. Habiliteringen kan hjälpa barn och vuxna som gör sådana saker och ta reda på vad det beror på. Och vi kan arbeta tillsammans för att ändra på det.                                                                                             

Kunskap om funktionsnedsättningen

Det är bra att förstå och ha kunskap om sin funktionsnedsättning. I habiliteringen kan du och din familj lära er mer om din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig. Sedan är det lättare för dig och för oss att veta vilket stöd du behöver.

Att ha en funktionsnedsättning kan göra att man känner sig annorlunda. Det kan också vara jobbigt att behöva hjälp från andra. Du kan prata med oss om hur livet känns för dig.                                                                                             

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning kan få stöd från habiliteringen för att du själv ska må bra. Det gäller dig som är förälder, syskon, partner eller barn till en person med funktionsnedsättning.

Du som bor i gruppbostad

Du som bor i gruppbostad eller har daglig verksamhet har rätt att få en del av din habilitering genom din kommun. Prata med din personal eller din gode man. De kan hjälpa dig att ta reda på vem som ska hjälpa dig med det du behöver.  

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, samhällets stöd och att få vardagen att fungera.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).

Funktionshindersguiden

På Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.