Om intellektuell funktionsnedsättning

Till längre text

Den här sidan beskriver intellektuell funktionsnedsättning på lättläst svenska.

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning
lär sig långsammare än andra
och behöver hjälp för att klara sin vardag.

Intellektuell funktionsnedsättning
beror på att hjärnan arbetar
på ett annorlunda sätt.
Det gör att man behöver mer tid
för att förstå och lära sig saker.

En intellektuell funktionsnedsättning
har man hela livet.

Många tycker att intellektuell funktionsnedsättning
är krångligt att säga.
Då kan man förkorta det och säga IF i stället.

Alla är olika

En del som har IF
har stora svårigheter
medan andra har små.
Alla som har IF är olika,
precis som alla utan IF.

Olika personer är bra på olika saker
och därför behövs olika stöd.
De flesta med IF har något
som de känner sig extra bra på.
Det kan vara att rita, cykla,
sjunga, ta hand om djur, spela
eller något helt annat.

En person som har IF kan ha
andra funktionsnedsättningar också,
till exempel rörelsenedsättning, autism,
adhd, synskada eller hörselskada.

Hur får man reda på att man har IF?

För att få reda på om man har IF
behöver man göra en utredning.
En läkare och psykolog tar reda på
vad som fungerar och inte fungerar,
till exempel i skolan, på fritiden
och i hemmet.

Varför har man IF?

Det finns många olika orsaker till IF.
De flesta har sin IF redan innan de föds,
andra får den precis när de föds.
Om ett barn är med om en olycka
eller en allvarlig sjukdom kan barnet få IF.

Det går inte alltid att veta
varför en person har IF.

Barn med IF

Barn med IF utvecklas som andra barn,
fast långsammare.
De har samma känslor som andra barn
och behöver samma saker,
fast de kan ha svårt
att tala om vad de behöver.
Därför behöver barn med IF mer stöd
från vuxna än andra barn.

Ungdomar och vuxna med IF

Den som har IF har ofta svårt
att lära sig räkna, läsa och skriva.
Att få kompisar och lära sig klockan
kan också vara svårt.

Man kan behöva stöd med
att planera och förstå
hur man ska göra något,
särskilt om det är något nytt.

De flesta med IF
behöver stöd hela livet.
Många bor i en gruppbostad
och arbetar på en daglig verksamhet.
Andra bor själva och har boendestöd.

Hur vanligt är IF?

Det finns ungefär 100 000 personer
i Sverige som har IF.
Det är lika många som bor
i till exempel Örebro.

Andra ord för IF

Det finns andra ord för intellektuell funktionsnedsättning,
till exempel utvecklingsstörning
och kognitiv funktionsnedsättning.

Vi använder
intellektuell funktionsnedsättning eller IF.

Har du frågor?

Vår frågetjänst kan mycket om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Ring 08-123 350 10
Vardagar 8.30-16.30