Om intellektuell funktionsnedsättning

Till längre text

Den här sidan beskriver intellektuell funktionsnedsättning på lättläst svenska.

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning lär sig långsammare än andra och behöver hjälp för att klara sin vardag.

Intellektuell funktionsnedsättning beror på att hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt. Det gör att man behöver mer tid för att förstå och lära sig saker.

En intellektuell funktionsnedsättning har man hela livet.

Många tycker att intellektuell funktionsnedsättning är krångligt att säga. Då kan man förkorta det och säga IF i stället.

Alla är olika

En del som har IF har stora svårigheter medan andra har små. Alla som har IF är olika, precis som alla utan IF.

Olika personer är bra på olika saker och därför behövs olika stöd. De flesta med IF har något som de känner sig extra bra på. Det kan vara att rita, cykla,
sjunga, ta hand om djur, spela eller något helt annat.

En person som har IF kan ha andra funktionsnedsättningar också, till exempel rörelsenedsättning, autism, adhd, synskada eller hörselskada.

Hur får man reda på att man har IF?

För att få reda på om man har IF behöver man göra en utredning. En läkare och psykolog tar reda på vad som fungerar och inte fungerar, till exempel i skolan, på fritiden och i hemmet.

Varför har man IF?

Det finns många olika orsaker till IF. De flesta har sin IF redan innan de föds,
andra får den precis när de föds. Om ett barn är med om en olycka eller en allvarlig sjukdom kan barnet få IF.

Det går inte alltid att veta varför en person har IF.

Barn med IF

Barn med IF utvecklas som andra barn, fast långsammare. De har samma känslor som andra barn och behöver samma saker, fast de kan ha svårt att tala om vad de behöver. Därför behöver barn med IF mer stöd från vuxna än andra barn.

Ungdomar och vuxna med IF

Den som har IF har ofta svårt att lära sig räkna, läsa och skriva. Att få kompisar och lära sig klockan kan också vara svårt.

Man kan behöva stöd med att planera och förstå hur man ska göra något, särskilt om det är något nytt.

De flesta med IF behöver stöd hela livet. Många bor i en gruppbostad och arbetar på en daglig verksamhet. Andra bor själva och har boendestöd.

Hur vanligt är IF?

Det finns ungefär 100 000 personer i Sverige som har IF. Det är lika många som bor i till exempel Örebro.

Andra ord för IF

Det finns andra ord för intellektuell funktionsnedsättning, till exempel kognitiv funktionsnedsättning. Tidigare kallades IF för utvecklingsstörning.

Vi använder intellektuell funktionsnedsättning eller IF.

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, samhällets stöd och att få vardagen att fungera.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).