Vilka jobbar på habiliteringen?

Här kan du läsa om vilka yrken som finns på mottagningarna inom habiliteringen. Texten är på lättläst svenska.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut kan hjälpa dig att få dagliga aktiviteter i vardagen att fungera bättre. Tillsammans kan ni hitta nya sätt att göra saker, som gör att du klarar mer själv. Det finns smarta hjälpmedel för både kroppen och hjärnan. Till exempel program på datorn som kan läsa upp text, eller klockor som hjälper dig att passa tider.

Fysioterapeut - sjukgymnast

En fysioterapeut kan mycket om kroppen. Med fysioterapeuten kan du träna på olika rörelser. Det kan vara för att bli starkare eller för att få bättre balans. En del behöver träna för att ha mindre ont, eller för att de vill klara mer själva. Ibland behövs hjälpmedel. Fysioterapeuten kallas ibland för sjukgymnast.

Kurator

En kurator kan mycket om vilken hjälp du kan få av samhället. Du eller någon i din familj kanske behöver råd eller stöd när saker förändras i livet. Det kan vara i skolan under tonåren eller i vuxenlivet. Du kan behöva stöd i kontakter med myndigheter eller i relationer. Kuratorn är bra på att lyssna och hjälpa.  

Logoped

En logoped kan hjälpa dig att prata på andra sätt. Det finns många olika sätt att visa för andra vad man vill, tänker och känner. Man kan använda talat språk, tecken eller bilder. En logoped hjälper dig att hitta rätt hjälpmedel och ger tips på hur du kan öva. Du kan också få hjälp av en logoped om du har svårt att äta och svälja. 

Psykolog

Hos en psykolog kan man prata om sina tankar och känslor om sig själv. En psykolog är bra på att lyssna, även när det man vill berätta känns svårt och jobbigt. Du får själv bestämma vad du vill prata om. Även anhöriga kan behöva prata med en psykolog. En psykolog kan också göra utredningar.

Specialpedagog

En specialpedagog jobbar med att göra det lättare att lära sig nya saker. Det kan vara med hjälp av leksaker eller något annat som gör det lättare att koncentrera sig. Specialpedagogen kan göra det roligt. Tillsammans kan ni komma på vilket sätt som passar bäst för dig. Specialpedagogen kan också se till att det fungerar både hemma och i skolan.