Om du har barn under 18 år

Till lättläst

Om du har en funktionsnedsättning och har barn är det viktigt att prata med ditt barn om det. Barnet behöver förstå hur funktionsnedsättningen påverkar dig och vilka situationer som kan vara svåra.

Barn har rätt att få information om sådant som berör dem för att kunna förstå världen omkring sig. Föräldrar och vuxna behöver därför lyssna och visa intresse för barns frågor och tankar.

Om du är förälder och har en funktionsnedsättning är det bra att prata med ditt barn om situationer som påverkas av din funktionsnedsättning. Ju mer barnet förstår, desto enklare är det att förklara för andra, exempelvis kompisar som frågar. 

Habiliteringen kan ge stöd

Habiliteringen kan stötta dig att prata med ditt barn om din funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att förklara vad som händer om du blir stressad eller trött. 

Vi kan prata med dig, ditt barn eller med er tillsammans. Hur vi gör beror på hur ni vill ha det och hur gammalt barnet är. När barnet är litet brukar det vara bäst att föräldern pratar själv med sitt barn. Vi kan hjälpa till med hur ni kan göra.

Det finns ett barnombud på varje mottagning för vuxna. Du kan få prata med barnombudet på din mottagning om du vill.

Ibland kan du eller ditt barn behöva mer stöd än vad habiliteringen kan ge. Då hjälper vi till så att ni hittar rätt. Det kan till exempel vara på en psykiatrisk mottagning för barn eller på en vårdcentral.

Vad säger lagen?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla som arbetar med hälso- och sjukvård uppmärksamma ett barns behov av information, råd och stöd. Det här gäller bland annat om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor med har en funktionsnedsättning.

I barnkonventionen står det att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. För att vi ska kunna hjälpa barnen frågar vi alla patienter om de bor tillsammans med minderåriga barn. Det kan vara egna barn, någon annans barn eller syskon.