Vården när ditt barn blir 13, 16 och 18 år

När ditt barn fyller 13 år ändras möjligheterna att göra vårdärenden för dig som är vårdnadshavare. Här sammanfattar vi de förändringar som sker vid 13, 16 och 18 års ålder.

Du kan hantera ditt barns vårdärenden och läsa hens journal på 1177.se till och med barnet är 12 år. När barnet fyller 13 år kan du inte längre se det som rör ditt barn, men du kan begära att få en utskrift av barnets journal fram till 16-årsdagen.

Barnet kan själv logga in på 1177.se med en e-legitimation. Hen kan till exempel boka tid och förnya recept. Först när barnet fyller 16 år kan hen läsa sin journal.

Du som är vårdnadshavare kan hantera ditt barns vårdärenden via telefon med vårdmottagningen till dess barnet fyller 18 år. 

Förlängd tillgång

Som vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning kan du få förlängd tillgång till ditt barns journal på 1177.se. För att du ska få en förlängning, ska du och ditt barn komma överens om det med varje enskild mottagning. Förlängningen gäller fram till 16-årsdagen.

Från 16 år

När barnet fyller 16 år kan hen läsa sin egen journal genom att själv logga in på 1177.se med en e-legitimation. Hen kan boka tid och förnya recept.

För att logga in på 1177.se behövs en e-legitimation. Det kan vara bank-id eller Freja e-id. Den som inte kan, eller vill ha en e-legitimation, kan hantera sina vårdärenden via telefon med mottagningen.

När barnet fyller 16 år kan du som vårdnadshavare inte längre se barnets journal. Då är det bara barnet själv som kan göra det.

Som vårdnadshavare kan du fortsatt hämta ut recept och boka tider via telefon.

Planera övergången till vuxen

När ditt barn är 16 år är det bra att börja tänka igenom ditt barns vårdkontakter inför övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård.

  • Be om en medicinsk sammanfattning från barnsjukvården.
  • Be att få läkarintyg för att ansöka om aktivitetsersättning eller god man, om det är aktuellt.
  • Kontakta LSS-handläggare för eventuellt stöd kring boende, sysselsättning, vardagsstöd och omvårdnad.
  • Skriv in ditt barn på en vårdcentral.

Från 18 år

När barnet fyller 18 år är hen myndig och ses inte längre som ett barn. Samhället och vården utgår från att en vuxen själv tar ansvar för sin ekonomi, hälsa och att söka vård när det behövs.

Från 18 års-dagen är det ditt vuxna barn som själv fattar beslut om vård och behandling tillsammans med läkare. Med ett samtycke kan du fortsätta att ge ditt vuxna barn stöd i vårdkontakter.
Samtyckesblankett

Om ditt barn inte kan klara sig själv

Om ditt vuxna barn inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter kan hen få hjälp med det. Du kan ansöka om god man hos överförmyndarförvaltningen i din kommun. Det är tingsrätten som bestämmer om ditt vuxna barn ska få en god man. Om god man inte räcker kan tingsrätten besluta om förvaltare.