Kort om god man/förvaltare

Kortfattad information om god man/förvaltare

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Samhällets stöd, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Hantera ekonomi, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Hem och hushåll

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man eller förvaltare och om hur man ansöker.

Här hittar du en html-version av foldern Kort om god man och förvaltare.

Det finns mer information om god man och förvaltare på funktionshindersguiden.se

 

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Kort om god man/förvaltare

Kort om god man/förvaltare - folder