Din upplevelse av habiliteringen

Habilitering & Hälsa använder en enkel enkät för att ta reda på hur du upplever den habilitering du fått.

Enkäten besvaras vanligen i samband med ett besök, men kan även göras här på webben.

Enkät för patienter som är barn, 0-17 år

Enkät för patienter som är vuxna, 18 år och äldre

 

Synpunkter eller klagomål

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål