Autismcenter små barn

Vi ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare som har förskolebarn med autism. Vi tar emot barn från hela Stockholms län.

Avgift om du inte kommer till ett bokat besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

 

Om vår mottagning och ansökan

Vi ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med en diagnos inom autismspektrumet. Vi tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass. Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser.

Kontakta Autismcenter små barn

Aktuellt

Vi har ett stort inflöde av patienter som söker stöd vid vår mottagning. Ofta kan behoven tillgodoses via insats i grupp, de är praktiskt inriktade och baserade på tillämpad beteendeanalys (TBA). Se kurskatalogen för aktuellt utbud.

Kurskatalog och anmälan

Övrig information

  • Mångsidiga intensiva inlärningsprogram blir Mångsidiga intensiva beteendeinsatser:

    I och med Socialstyrelsens riktlinjer för vård av ADHD och Autism (2024) kommer Autismcenter små barn att byta namn på den insats som idag heter Mångsidiga intensiva inlärningsprogram, till att heta Mångsidiga intensiva beteendeinsatser (MIB), på engelska kallat Early intensive behavioral intervention (EIBI). Detta för att benämna insatsen på samma sätt som den benämns i riktlinjerna. Innehåll och interna riktlinjer på mottagningen kommer inte ändras.

  • För barnets ansvariga pedagog i förskolan finns möjlighet att anmäla sig till introduktionsutbildning. Anmälan görs av förskolan via telefon 08-123 354 50. Vid anmälan behöver vi information om barnets namn, personnummer och e-postadress till deltagande pedagog.
Poträtt av en pappa och ett litet barn i profil. De lutar sina pannor mot varandra.

Så går det till att få habilitering

Habiliteringen ger stöd och behandling inom flera områden, till exempel motorik, språk, kommunikation och dagliga rutiner. De habiliteringsinsatser barnet får ska utveckla eller kompensera för de förmågor som påverkas av funktionsnedsättningen. 
Habilitering för barn