Kunskap och stöd

Kunskap funktionsneds puff ikon

Kunskap om funktionsnedsättningar

Adhd
Autism på autismforum
Dövhet
Dövblindhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Samtidiga diagnoser
Sällsynta hälsotillstånd 

Våra stödområden

Språk och kommunikation
Dagliga rutiner
Problembeteende
Stöd till anhöriga (flera)
Socialt samspel och relationer
Skola, sysselsättning och försörjning
Hälsa och levnadsvanor
Samhällets stöd
Boende
Fritid
Motorik och förflyttning
Andning och sväljning
Smärta och sinnesintryck

Ska det vara i popularitetsordning, alfabetisk, eller både och. Bara de områden vi har mycket material. 

Kunskap och stöd, illustration

Våra tjänster

Bildstöd och material
Frågetjänst och rådgivning
Lyssna på podden Funka olika
Besök visningsmiljön
Låna böcker i biblioteket
Autismforum.se
Appsok - tillgänglighetsgranskade appar
Lättläst
Languages