Hjärnteamet barn

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk, exempelvis förskola och skola. Barnet/ungdomen ska vara utrett av läkare och psykolog som har konstaterat att de kognitiva funktionsnedsättningarna är varaktiga.

Om vår mottagning

Vi tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada som har medfört varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på Habiliteringscenter barn.

Efter ansökan

1. Vi kartlägger. Barnet och föräldrarna deltar i ett första
kartläggande samtal.

2. Vi planerar. Vid ett vårdplaneringsmöte kommer vi överens
om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Det vi bestämmer skriver vi i en vårdplan.

3. Insatserna genomförs. Detta kan ske på mottagningen eller
på annan plats, individuellt eller i grupp.

4. Vi följer upp. När insatserna är genomförda följer vi upp och
utvärderar målen. Om det finns behov av fler insatser gör vi
en ny vårdplan.

Avgift om du inte kommer till ett bokat besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

 

Kontakta Hjärnteamet barn

 • E-post

  hjarnteamet.slso@regionstockholm.se

  Av sekretesskäl kan du inte ansöka om habilitering via e-post. Undvik även annan personlig information. 

  Ansökan

  Det är ofta neurorehabteamen på barnsjukhusen som skickar en remiss till Hjärnteamet barn efter överenskommelse med barnets föräldrar. Föräldrar kan också ringa själva eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster, telefon eller genom att posta en ansökningsblankett. Det kostar inget att få insats från oss.

  Hjärnteamet barn på 1177.se 
  Ansökningsblankett för barn, 0-17 år

 • Telefontider

  Måndag-fredag 9-15, lunchstängt 11.30-12.30

 • Adress

  Besöksadress: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, Punkt B, plan 4

  Postadress: Hjärnteamet barn, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm

  Vägbeskrivning via Google maps

Podden Funka olika om förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada kan orsakas av exempelvis stroke, hjärntumör eller fallolycka som leder till olika funktionsnedsättningar. Hur påverkas de som drabbas och vad finns det för stöd att få?

Podden Funka olika om att vara barn med hjärnskada

När Alva Strid var sex år diagnostiserades hon med hjärntumör. Hon är idag 17 år. Tillsammans med sin mamma berättar hon hur livet och vardagen påverkats av hjärnskadan. 

Poträtt av en pappa och ett litet barn i profil. De lutar sina pannor mot varandra.

Så går det till att få habilitering

Habiliteringen ger stöd och behandling inom flera områden, till exempel motorik, språk, kommunikation och dagliga rutiner. De habiliteringsinsatser barnet får ska utveckla eller kompensera för de förmågor som påverkas av funktionsnedsättningen. 
Habilitering för barn