Tidningen Funktion i fokus

Tidningen Funktion i fokus ges inte ut längre, men du kan fortfarande beställa eller läsa tidigare nummer.

På temasidorna hittar du artiklar från tidningen och tips om till exempelvis hälsa, sömn, matvanor, föräldraskap och skola. 
Temasidor på habilitering.se 

 

Psykologen och författaren Tony Attwood i nr 1, 2023

Funktion i fokus, nr 1 2023

Funktion i fokus nr 1 2023 har temat autism. När Habilitering & Hälsa ger stöd och behandling i grupp och på webben kan fler med autism få stöd och behandling. I dag finns vetenskaplig evidens för att insatser i grupp innebär en bonus för patienter och deras anhöriga. Även digitala insatser är effektiva, enligt preliminära forskningsresultat. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2023

Funktion i fokus möter Tony Attwood psykologen, psykoterapeuten och författaren till ett stort antal böcker om autism. 
Nestor som fortfarande är nyfiken 

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Tema autism, och sen då?

Professorn och systern Fanny Ambjörnsson i nr 1, 2022 professor Fanny Ambjörnsson är på förstasidan av tidningen Funktion i fokus

Funktion i fokus, nr 1 2022

Hälsa och levnadsvanor är temat i Funktion i fokus nr 1 2022. Hälsosamma vanor är inte bara att avstå lockelser, det är också att leva fullt ut. Det kan handla om att få utlopp för sina intressen, vara nöjd med sitt sexliv och känna samhörighet.   
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2022 

Funktion i fokus möter professor Fanny Ambjörnsson som hade en syster med flerfunktionsnedsättning.
Professorn som månar om det lilla livet

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om hälsa och levnadsvanor 

 

Alpinstjärnan Henrik Harlaut på Funktion i fokus
Freeskiingstjärnan Henrik Harlaut i nr 2, 2021 Framsidan på tidningen Funktion i fokus nummer 2 2021

Funktion i fokus, nr 2 2021

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2021, är hjälpmedel. Hjälpmedel är prylar som gör skillnad. Nya medicintekniska produkter, smarta datortillbehör och kognitiva hjälpmedel ger större möjligheter att leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhället. 

Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 2 2021 

Funktion i fokus möter freeskiingstjärnan Henrik Harlaut.
Läs Han vill volta säkert

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om hjälpmedel

 

Tidningen Funktion i fokus nr 1, 2021
Influeraren Therése Lindgren i nr 1, 2021 Tidningen Funktion i fokus nummer 1, 2021. Vloggaren Therese Lindgren är på framsidan.

Funktion i fokus, nr 1 2021

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2021, är sömn. På 30 sidor berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om hur sömnsvårigheter påverkar livet och vad man kan göra för att få tillräckligt med nattsömn. 

Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2021 

Funktion i fokus möter influeraren Therése Lindgren.
Digital storasyster med egen erfarenhet

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om sömn

 

Funktion i fokus, nummer 1  2020
Illustratören Stina Wirsén i nr 1, 2020 Tidningen Funktion i fokus nummer 1 2020. Illustratören Stina Wirsén är på framsidan.

Funktion i fokus, nr 1 2020

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2020, är utmanande föräldraskap. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om olika aspekter på föräldraskap. 
Ladda ner och läs  Funktion i fokus, nr 1 2020 

Funktion i fokus möter illustratören och barnboksförfattaren Stina Wirsén. 
I hennes värld är alla lite eljest

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om föräldraskap

 

Tidningen Funktion i fokus nummer 2 2019
Cirkusdirektören Tilde Björfors i nr 2, 2019 Tidningen Funktion i fokus 2 2019. Tilde Björfors, Cirkus cirkör är på framsidan.

Funktion i fokus, nr 2 2019

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2019, är samtidiga diagnoser. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om olika aspekter på att ha flera funktionsnedsättningar. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 2 2019

Funktion i fokus möter cirkusdirektören Tilde Björfors. 
Hon älskar att ta risker

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om samtidiga diagnoser

 

Tidningen Funktion i Fokus, nr 1 2019
Konstnären Lars Lerin i nr 1, 2019 Framsidan på Funktion i Fokus nummer 1 2019. På framsidan är konstnären Lars Lerin.

Funktion i fokus, nr 1 2019

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2019, är smärta. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om hur smärta påverkar livet och vad man kan göra. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2019

Funktion i fokus möter konstnären Lars Lerin.
Man måste gå emot sin rädsla

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om smärta

 

Omslag Funktion i fokus nummer 4 2018
Författaren Olof Wretling i nr 4, 2018 På omslaget till Funktion i fokus nummer 4 2018 syns estradören Olof Wretling.

Funktion i fokus, nr 4 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 4 2018, är matvanor. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare hur svårigheter med mat och ätande påverkar livet. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 4 2018

Funktion i fokus möter estradören och författaren Olof Wretling.
Han är dampungen som blev estradör

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om matvanor

 

Omslag till Funktion i fokus nummer 3 2018
Om habilitering i nr 3, 2018 Tidningen Funktion i fokus föreställer ett skelett.

Funktion i fokus, nr 3 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 3 2018, är habilitering. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare bland annat om samverkan mellan habilitering och annan vård. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 3 2018

 

Omslag tidningen Funktion i fokus, nr 2 2018
Temanummer om forskning, nr 2 1018

Funktion i fokus, nr 2 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2018, är forskning. Följ med till baby- och spädbarnslabbet, möt forskare som Emma Frans och Christopher Gillberg, och läs om Time management för barn med adhd.
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 2 2018

 

Omslaget till tidningen Funktion i fokus, nummer 1 2018
Författaren Majgull Axelsson i nr 1, 2018 Författaren Majgull Axelsson är på omslaget till tidningen Funktion i fokus, nummer 1 2018.

Funktion i fokus, nr 1 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2018, är migration. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare bland annat om Kulturkompetens och nya verktyg som underlättar vårdmöten med migranter. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2018 

Funktion i fokus möter författaren Majgull Axelsson som skrivit om institutioner för personer med funktionsnedsättning i romanen "Ditt liv och mitt".
Hon ger Tok-Lars upprättelse

Under Hitta rätt i vården kan du bland annat läsa artikeln om vilket stöd som finns för asylsökande och migranter med funktionsnedsättning.
Vilket stöd finns för asylsökande och migranter med funktionsnedsättning

 

Omslag till tidningen Funktion i fokus, nr 2 2017
Operasångerskan Malena Ernman i nr 2, 2017 Tidningen Funktion i fokus, nummer 2, 2017 föreställer operasångerskan Malena Ernman.

Funktion i fokus, nr 2 2017

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2017, är e-hälsa. Du kan bland annat läsa om hur digital delaktighet har förändrat livet för de som bor på gruppboende, och hur video i vården kan göra både patienter och personal nöjdare.
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 2 2017 

Funktion i fokus möter operasångerskan Malena Ernman. Hon berättar om hur familjens liv har förändrats efter dotterns autismdiagnos.
Diagnosen förändrade allt

 

Omslaget till tidningen  Funktion i fokus, nr 1 2017 om skolfrånvaro
Om problematisk skolfrånvaro i nr 1, 2017 Tidningen Funktion i fokus, nummer 1 2017 föreställer en illustration med en elev som ser ledsen ut i sin skolbänk.

Funktion i fokus, nr 1 2017

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2017, är problematisk skolfrånvaro. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om smarta lösningar i skolan. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2017

Funktion i fokus möter konstnären Truls Nord som har skapat taktilt fotografi.
Bilder som känns

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om skola och NPF

 

Omslag till tidningen Funktion i fokus, nr 2 2016
Robotforskaren Danica Kragic Jensfelt i nr 2, 2016 Tidningen Funktion i fokus, nummer 2, 2016 föreställer robotforskaren Danica Kragic Jensfelt.

Funktion i fokus, nr 2 2016

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2016, är psykisk hälsa. Du kan bland annat läsa om nya vanor som kan ge bättre psykisk hälsa och om hur lyhördhet kan underlätta behandling av psykisk ohälsa vid autism. 
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 2 2016 

Funktion i fokus möter robotforskaren Danica Kragic Jensfelt.
Professor med passion

 

På omslaget till tidningen Funktion i fokus, nr 1 2016
Professorn Tony Attwood i nr 1, 2016 På omslaget till tidningen Funktion i fokus, nr 1 2016 syns en glad professor Tony Attwood.

Funktion i fokus, nr 1 2016

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2016, är sexualitet. För Ninnie Wallenborg är sex en självklar del av livet. Don Kulick har undersökt inställningen till sexuell assistans och Stefan Balogh är sexvägledare för personer med rörelsenedsättning. 

Funktion i fokus möter professorn Tony Attwood.
Ladda ner och läs Funktion i fokus, nr 1 2016