Funktion i fokus, 2018 Nr 1

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har migranter som tema.

En del artiklar från tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Hjärnforskaren Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap ”Kopplingen mellan hjärnans och magens välmående kommer stärkas i framtiden”

Mötet – Majgull Axelsson, författare

I sin senaste roman ”Ditt liv och mitt” öppnar Majgull Axelsson dörren till de stora institutionernas epok där människor med psykiska funktionsnedsättningar utsattes för svåra kränkningar och övergrepp långt in på 1960-talet.

Så gör vi

Nytt arbetssätt ger säkrare samtycke hos patienter med nedsatt beslutsförmåga. LSS-hälsan i Stockholm stad har utarbetat en praxis.

I fokus - migranter

Kulturkompetens och nya verktyg underlättar vårdmöten med migranter. Många med funktionsnedsättning har varken fått diagnos, hjälpmedel eller behandling i sitt hemland.

Forskning

När sjukgymnasten Markus Wester ville ha koll på aktuell forskning om postpolio bokade han en egen bibliotekarie.

Enklare liv

Sov gott! Prylar och knep för ett bättre nattliv.

Bibliotekarien tipsar

Helena Hallgren väljer läsvärda böcker och filmer.

Dilemmat

Peter gör ovälkomna närmanden på sitt boende och sin dagliga verksamhet. Vad gör du? Psykologen, sexologen och aktivitetshandledaren svarar.

Gästkrönikan

Retorikexperten och funkisföräldern Elaine Eksvärd om glädje, förtvivlan och
att vägra ge upp.

Tidningen  Funktion i fokus nr 1, 2018