Funktion i fokus, 2023 Nr 1

Habilitering, Artikel

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har tema autism, och sen då?

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html temasidorna under "Fakta och råd"

Läs tidningen som bläddringsbar pdf

Funktion i fokus möter Tony Attwood

Funktion i fokus möter Tony Attwood psykologen, psykoterapeuten och författaren till ett stort antal böcker om autism.
Nestor som fortarande är nyfiken

Autism, och sen då?

I dag finns vetenskaplig evidens för att insatser i grupp innebär en bonus för patienter och deras anhöriga. I Funktion i fokus nr 1 2023 berättar behandlare, patienter och föräldrar om habiliteringens insatser för barn och vuxna med autism.

Temasidor om autism

Diagnos – och sen då? är en introduktion för närstående till barn och vuxna med autism och andra funktionsnedsättningar.

Barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter behöver få samordnade insatser. Det anser Abdinasir Osman, pappa till Mohamod, 14 år, som har autism.

I kursen Matsvårigheter vid autism får föräldrar lära sig nya strategier.

För Bella Berg, leg.psykolog och beteendevetare, är toaträning med barn och unga som har funktionsnedsättning både roligt och meningsfullt.

Indra Windh är nöjd med I-navigator ACT, en internetbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa var tidigt ute med digitala insatser med fokus på autism.

Med stöd och behandling i grupp kan autismteamet hjälpa fler patienter och anhöriga.

Individuell uppföljning efter gruppbehandling är viktig för att fånga upp tecken på psykisk ohälsa.

Spaning

Chanelle Yake, mamma till Ellie som är sex år och har autism och intellektuell funktionsnedsättning, ser hur attityden till personer med autism förändrats.

Forskning

Digital intensivträning för små barn med cerebral pares är effektiv, enligt en ny studie. Patienter med autism upplever stora hinder i vårdmiljöer.

Fråga Habdoktorn

Habiliteringsläkare Annika Brar tar upp ämnen som patienter, anhöriga och vårdgrannar har frågor om.

Tips för bättre vårdmöten

Så får du koll på tekniken.

Boktips

Bibliotekarien Helena Hallgren tipsar om böcker för mysiga vinterkvällar.

 

Funktion i fokus 2023 nr 1