Funktion i fokus, 2016 Nr 1

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Första numret har sex som tema.

2016

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Första numret har sex som tema. Upplagan slut, går ej att beställa längre.

En del artiklar från tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Anna Löfgren Wilteus är vetenskaplig samordnare på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) och biträdande registerhållare för kvalitetsregistret Neuropsyk. ”jag tror på en värdebaserad sjukvård som organiseras runt patienten i framtiden”

Mötet – Tony Attwood, psykologiprofessor

Parterapi, ett kbt-program för depression och ett verktyg för att upptäcka flickor med Aspergers syndrom berättar psykologiprofessorn för Funktion i fokus. Han har vigt sitt liv åt att studera dem han kärleksfullt kallar ”aspis”, det vill säga Asperger syndrom.

Så funkar det

Ögonstyrning - en teknik på frammarsch som är användbar i datorer, spel och glasögon.

I fokus - Sex

För Ninnie Wallenborg är sex en självklar del av livet. Don Kulick har undersökt inställningen till sexuell assistans och Stefan Balogh är sexvägledare för personer med rörelsenedsättning.

Enklare liv

Prylar och smarta knep som förenklar studierna.

Forskning

Habilitering i Sverige bidrar till mindre smärta hos barn med cerebral pares. Ny studie visar att autism ökar risken för tidig död.

Utblick

Unikt asylboende i Leksand ger döva ett nytt språk.

Samverkan

Försäkringskassan hjälper föräldrar på plats på habiliteringen.

Så gör vi

Tilltal som inkluderar fler gör att alla som besöker Adhd-center ska känna sig välkomna.

Gästkrönikan

Peter Brusén, föreläsare, författare och tidigare enhetschef på Socialstyrelsen. I gästkrönikan funderar över om kunskap har en halveringstid.

Dilemmat

En av dina patienter, en 28-årig kvinna med lindring intellektuell funktionsnedsättning, berättar för dig att hon tänker skaffa barn. Hon är singel. Hur tänker du då? Kuratorn, psykologen och etikprofessorn svarar.

Upplagan slut, går ej att beställa längre.

Tidningen  Funktion i fokus nr 1,  2016