Funktion i fokus, 2017 Nr 1

2017

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har problematisk skolfrånvaro som tema. Ett fåtal kvar att beställa.

En del artiklar från tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Anders Kottorp, Professor i arbetsterapi vid College of Applied Health Sciences, University of Illinois at Chicago, också verksam vid Karolinska institutet. ”Nya appar, mobiltelefoner och betallösningar ger oss tillgång till information och tjänster. Men ibland riskerar tekniken att stänga ute människor”

Mötet – Truls Nord, konstnär

Konstnären Truls Nord har skapat taktilt fotografi – bilder som kan kännas med fingertopparna. Han jobbade i flera år tillsammans med dövblinda fotografer för att ta fram bilder som kan ”kännas”. Nu har han utvecklat det taktila språket ytterligare.

Så funkar det

Cochleaimplantat – kan ge hörsel och tal till människor med hörselskador och dövhet.

Så gör vi

Folktandvården ger andra vårdgivare chansen att ge patienterna vård vid narkos.

I fokus - Problematisk skolfrånvaro.

Läs bland annat om ett framgångsrikt projekt i Stenungsund som lockar elever tillbaka till skolan, webbaserad undervisning, smarta lösningar i skolan och vad regeringens utredare vill göra för att minska frånvaron.

Temasidor skola och förskola

Forskning

Var femte uppfyllde inte längre kriterierna för diagnosen asperger i vuxen ålder, visar ny uppföljning. Så går det efter gymnasiesärskolan.

Jag och mitt jobb

Möt Patrik Johansson, psykolog inom habiliteringen i Stockholm, som menar att hans arbete ibland påminner om hur en detektiv jobbar.

Enklare liv

Prylar och smarta knep som förenklar vardagen i hallen.

Dilemmat

Du ska ge behandling till en patient som har annat modersmål än svenska. Du bedömer att det behövs en tolk. Patienten tackar dock nej till tolk. Vad gör du? Sjukgymnasten, patientsäkerhetsansvarige och tolken svarar.

Gästkrönikan

Riksbankschefen Stefan Ingves menar att det finns plats för alla. Med appen Kolla pengarna kan personer med nedsatt syn skanna sedlarna och då berättar Stefan Ingves vilken valör det är.

Upplagan slut, går ej att beställa längre.

Tidningen  Funktion i fokus nr 1, 2017