Tema: Autism, och sen då?

Här finns reportage och intervjuer om habiliteringens insatser för barn och vuxna med autism. Det kan vara stöd och behandling i grupp, individuella insatser och digital habilitering.

Porträtt av Tatja Hirvikoski.

Forskningschefen om insatser i grupp

Möt habiliteringens autismteam

Vem gör vad i habiliteringen?

Barnprogram med AKK

Anna Backman logoped och forskare

Steget efter utredning inte självklart för alla

Illustration över en skola med olika rum

Diagnos – och sen då?

Abdinasir Osman

Abdinasir Osman vill se samordnade insatser

Utveckla språket genom lek

Annorlunda perception

I Funktion i fokus nyhetsbrev har vi samlat fakta, boktips, filmer och länkar till poddavsnitt om annorlunda perception.

Bella Berg toatränar

Färdighet som ger självkänsla och respekt

Mindfulness utvärderas i forskning på KIND, KI

Forskningsprojekt på KI

I-Navigator ACT för föräldrar

Hanna Agius,

Samarbete mellan psykiatri och habilitering

Webbkurser ökar tillgängligheten

Autismcenter små barn

Webbplats om autism

Material inom andra områden