Funktion i fokus, 2019 Nr 1

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har smärta som tema.

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Karin Olsson Sandberg, fritidssamordnare för personer med funktionsnedsättning i Stockholms stad ” alla ska kunna delta i fritidsaktiviteter som är bra för hälsan”

Mötet - Lars Lerin, konstnär

Han var udda redan som barn och kände sig inte riktigt hemma någonstans. Trots sin blyghet och introverta natur har konstnären Lars Lerin blivit folkkär, mycket tack vare sina tv-program.

I fokus – smärta

Temasidor om smärta

Aktuellt

Remittera för samverkan – Lena Nylander, specialistläkare i psykiatri och huvudredaktören för Svenska psykiatriska föreningens nya riktlinjer för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Forskning

En extremt fettrik diet kan hjälpa mot epilepsi, men den kan vara svår att följa för många patienter. Ny forskning visar att även kost med en lägre andel fett kan ha lika god effekt.

Enklare liv

En doktorsväska med bildstöd, en tiger med tryckkontakt och en krabba som vibrerar och låter – det är några av leksakerna i rummet för barn med särskilda behov.

Dilemmat

Vilka råd ger du föräldrar när det gäller att tala med sitt barn om dess funktionsnedsättning? Vi har frågat tre experter med olika perspektiv på saken.

Samverkan

I Norrtälje kan barn och unga få musikterapi, tack vare samverkan mellan den privata stiftelsen Musikbojen och psykiatrin.

Tidningen  Funktion i fokus nr 1, 2019