Safiren

Safiren är en länsövergripande verksamhet inom Region Stockholm.​ för barn upp till 18 års ålder, med omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska omvårdnadsbehov. Vi kan vara ett alternativ till vistelse i hemlik miljö när kommunens egna resurser inte räcker till.

Om Safiren

Safiren erbjuder halvtids- eller heltidsplats. Vi erbjuder barnet stimulans, kontinuitet och trygghet i en hemlik miljö. Vår villa i Vallentuna har en stor härlig uteplats och skogen ligger alldeles intill.

Vår personal består av sjuksköterska, vårdare, barnsköterskor och undersköterskor. Alla har många års erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättningar och medicinsk omvårdnadskompetens. 

Samverkan

Vi samverkar med skola, sjukvård, handläggare och habilitering, allt utifrån varje enskilt barns speciella behov. 

Kontakta Safiren

Poträtt av en pappa och ett litet barn i profil. De lutar sina pannor mot varandra.

Så går det till att få habilitering

Habiliteringen ger stöd och behandling inom flera områden, till exempel motorik, språk, kommunikation och dagliga rutiner. De habiliteringsinsatser barnet får ska utveckla eller kompensera för de förmågor som påverkas av funktionsnedsättningen. 
Habilitering för barn