Safiren - boende för barn

Folder om Safiren - boende för barn

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Safiren – boende för barn

Folder om Safiren - boende för barn

Safiren är en verksamhet för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och ett stort medicinskt omvårdnadsbehov. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Safiren - boende för barn

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Safiren - boende för barn

Folder - Safiren