Illustration Fif nr 1 2022

Tema: Hälsa och levnadsvanor

Hälsosamma vanor är inte bara att avstå lockelser, det är också att leva fullt ut. Det kan handla om att få utlopp för sina intressen, vara nöjd med sitt sexliv och känna samhörighet. Här hittar du reportage och intervjuer, tips och råd om hälsa och levnadsvanor.

Illustration Fif nr 1 2022

Den ena vanan ger den andra

Douglas Sjöwall

Ny habiliteringsinsats testas i pilotstudie

Karin Hållén

Nya matvanor blev starten på Karins nya liv

Illustration - fråga om sex

Sexualiteten en viktig del av hälsan

Pistill

De kan hjälpmedel för sexuell hälsa

Liria Ortiz

Motiverande samtal ger stöd för nya levnadsvanor

Illustration Fif nr 1 2022

De har koll på riskfaktorer för rullstolsburna

Tandläkare

Specialistmottagning för patienter med funktionsnedsättning

Datorspelsklubben

Datorspelsklubb för unga med NPF i Göteborg

Patientgympa

Braining – träning som behandling inom Psykiatri sydväst

Dejtingkurs

TV-serien Love on the spectrum inspirerade RFSU i Malmö

Mask

Skapandeträffar lockar unga med NPF

Masteruppsats om barn med flerfunktionsnedsättning

Illustration av ett huvud där hjärnans yta är täckt av grönsaker, glass och andra matvaror.

Fler temasidor om hälsa

Matvanor 
Sömn 
Smärta 

 

Funktion i fokus 1 2022

Funktion i fokus om hälsa

Material inom andra områden