Habiliteringens anhörigcenter

Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning och som tillhör Habiliteringens målgrupp. Vår verksamhet består av föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år, och en samtalsmottagning för anhöriga. Vi välkomnar dig som är förälder, syskon, partner, mor- och farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning. Anhöriga till någon med adhd/add hänvisar vi till Adhd-center.

Avgift om du inte kommer till ett bokat besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

 

Föräldra-barngrupperna Tittut för små barn 0-2 år

Våra grupper vänder sig till föräldrar som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har funktionsnedsättning. Här träffar du andra föräldrar och barn i liknande situation och det finns utrymme att prata om och dela tankar och känslor med varandra. Barnet är i fokus och lek och samspel genomsyrar verksamheten. Vi erbjuder också temadagar om olika diagnoser och tillstånd. 
Föräldra-barngrupper för små barn (0-2 år)

Samtalsmottagning för anhöriga

Vår samtalsmottagning vänder sig till dig som har behov av en fördjupad samtalskontakt. Du kan vara förälder, syskon, partner, mor- och farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning som får insatser via Habiliteringen. Samtalen hos oss kan till exempel handla om att hitta sätt att förhålla sig till känslor som oro, sorg, ilska och otillräcklighet. De kan också handla om påfrestningar i relationen eller om tidigare händelser i livet som nu känns viktiga att prata om. 

Minderåriga anhöriga från 15 år är välkomna efter bedömning och tillsammans med föräldrar. Vi hänvisar övriga till våra lokala habiliteringscenter, där det exempelvis finns syskongrupper. Vårdcentralen kan också hjälpa dig.

För att få parsamtal hos oss behöver båda två vara anhöriga till någon med funktionsnedsättning, till exempel föräldrar. Parsamtal där ena partnern har diagnos hänvisar vi till kommunens familje- eller parrådgivning. Dock kan du som partner till någon med diagnos få individuellt stöd hos oss.
Samtalsmottagning för anhöriga

Ansök till oss

Du behöver ingen remiss för att komma till våra föräldragrupper eller vår samtalsmottagning. Det går bra att kontakta oss direkt via 1177 Vårdguiden.
Habiliteringens anhörigcenter på 1177.se.

Habiliteringens stöd till anhöriga

Som anhörig kan du ansöka om anhöriginsats för egen del via lokala habiliteringscenter. Vänd dig i första hand till det habiliteringscentret för att höra vad de kan erbjuda och hur du gör för att ta del av stödet. Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.
För anhöriga

Habiliteringens stöd till anhöriga

Som anhörig kan du också söka stöd för egen del på det habiliteringscenter där din närstående hör till. Vänd dig i första hand till det habiliteringscentret för att höra vad de kan erbjuda och hur du gör för att ta del av stödet. Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.

Kontakta Habiliteringens anhörigcenter

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.